Snižování emisí a ochrana ovzduší

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Snižování emisí a ochrana ovzduší. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Emise ze stacionárních zdrojů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 15. 10. 2018 - 28. 2. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: pořízení, technologií, odsávání, filtry, eliminace, zápachu
Více informací

Zavádění nízkoemisních zón v obcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 1. 2019 - 1. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: zpracování, studie, proveditelnosti, regulačního, řádu, NEZ, plánu, udržitelné, městské, mobility
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.