Snižování emisí a ochrana ovzduší

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Snižování emisí a ochrana ovzduší. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Programy zlepšování kvality ovzduší

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 15. 4. 2021 - 30. 6. 2021
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: zpracování, akčního, plánu, realizace, opatření
Více informací

Pakt starostů pro klima a energii

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 5. 1. 2021 - 30. 7. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/50% podle typu projektu
Klíčová slova: analýzy, studie, plánovací, dokumentace, vzdělávací, informační, akce, udržitelný, rozvoj
Více informací