Snižování emisí a ochrana ovzduší

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Snižování emisí a ochrana ovzduší. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: náhrady, rekonstrukce, stacionárních, zdrojů, znečišťování, ovzduší
Více informací

13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba, obnova, systémů, sledování, hodnocení, kvality, ovzduší
Více informací