Snižování emisí a ochrana ovzduší

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Snižování emisí a ochrana ovzduší. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

98. výzva – Sledování vývoje kvality ovzduší

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 3. 2018 - 20. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: monitoring, emisí, laboratoře, software, databáze, modely, simulace
Více informací

Implementace programů zlepšování kvality ovzduší

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: zpracování, akčního, plánu, realizace, opatření
Více informací

Zvýhodněná IFN půjčka z EU fondů na snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci ekologicky rizikových provozů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 16. 10. 2017 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: půjčka, dofinancování
Více informací

Emise ze stacionárních zdrojů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 15. 10. 2018 - 28. 2. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: pořízení, technologií, odsávání, filtry, eliminace, zápachu
Více informací

Zavádění nízkoemisních zón v obcích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 1. 2019 - 1. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: zpracování, studie, proveditelnosti, regulačního, řádu, NEZ, plánu, udržitelné, městské, mobility
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.