Sociální podnikání

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální podnikání. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Více o tom, jak financovat sociální podnikání se dozvíte na webu www.socialnipodnikanihk.cz.

Podpora sociálního podnikání

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 20. 9. 2022 - 20. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce, které založily sociální podnik
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, podnikání
Více informací