Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora sociální práce

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 19. 7. 2022 - 21. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: garant, sociální, práce, case, manager, pracovník, prevence
Více informací

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŠMT
Termín výzvy: 15. 12. 2022 - 30. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: Ukrajina, děti, jazykové, kurzy
Více informací

ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 27. 2. 2023 - 3. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, začleňování, mládež, mobilita, školení
Více informací

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 20. 12. 2022 - 30. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, bydlení, podpůrné, aktivity, prevence, koordinace, facilitace
Více informací

9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: energetické, úspory, zařízení, jídelny, prádelny
Více informací

Sociální služby

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, služby, stacionáře, chráněné, bydlení, poradny, dílny, azylové, domy, noclehárny, asistence
Více informací

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 24. 11. 2022 - 29. 9. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: cizinci, integrace, držitelů, dočasné, ochrany, koordinační, aktivity, sociální, právní, poradenství, aktivizace
Více informací

Sociální služby (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 24. 10. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, služby, stacionáře, chráněné, bydlení, poradny, dílny, azylové, domy, noclehárny, asistence
Více informací