Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Královédvorsko – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 20. 4. 2020 - 1. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Královédvorsko
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, komunitní, centra, nákup, pozemků, budov, zařízení, vybavení, automobily, stavební, úpravy
Více informací

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 16. 1. 2017 - 30. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce ve SO ORP se SVL
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, práce, komunitní, centra, prevence, finanční, gramotnost
Více informací