Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŠMT
Termín výzvy: 1. 6. 2022 - 1. 7. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: Ukrajina, děti, jazykové, kurzy
Více informací

Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 20. 4. 2022 - 31. 8. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: byty, ubytovny, ubytování, stavební, úpravy, budov
Více informací

Budování kapacit dětských skupin

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPSV
Termín výzvy: 18. 3. 2022 - 30. 9. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: dětské, skupiny, výstavba
Více informací