Sociální služby a začleňování, sociální podnikání

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování a taktéž v Sociálním podnikání. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Více o tom, jak financovat sociální podnikání se dozvíte na webu www.socialnipodnikanihk.cz.

Výzva MAS Stolové hory – Rozvoj sociálních služeb

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 21. 12. 2018 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, infrastruktura, stacionáře, chráněné, bydlení, azylové, domy, noclehárny, kontaktní, centra
Více informací

Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska – Rozvoj sociálních služeb I

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 28. 2. 2019 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Otevřené zahrady Jičínska
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, terénní, ambulantní, služby
Více informací

Výzva MAS NAD ORLICÍ – Sociální služby a sociální začleňování III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 28. 2. 2019 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS NAD ORLICÍ
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, terénní, ambulantní, odlehčovací, služby, začleňování, komunitní, centra
Více informací

Výzva MAS NAD ORLICÍ – Kvalitní sociální služby II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 14. 12. 2018 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS NAD ORLICÍ
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, komunitní, centra, nákup, pozemků, budov, zařízení, vybavení, automobily, stavební, úpravy
Více informací

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Sociální služby a komunity - investice III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 28. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, komunitní, centra, nákup, pozemků, budov, zařízení, vybavení, automobily, stavební, úpravy
Více informací

Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska – Rozvoj sociálního podnikání II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 28. 2. 2019 - 30. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obchodní korporace, OSVČ, NNO v MAS Otevřené zahrady Jičínska (obce nejsou oprávněnými žadateli)
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, podnikání, integrace, znevýhodněných, osob, marketing, provoz, sociálního, podniku
Více informací

Podporované byty (sociální bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 5. 11. 2018 - 31. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: senioři, komunitní, bytový, dům, vybavení, společenské, prostory, pečovatelské, byty
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Rozvoj komunitních center

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 21. 12. 2018 - 28. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: komunitní, centra, nákup, pozemků, budov, inženýrské, sítě, provoz, automobil
Více informací

Podpora sociálního podnikání

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 30. 6. 2017 - 28. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, dobrovolné svazky obcí, zemědělští podnikatelé, obchodní korporace, OSVČ, NNO
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, podnikání, integrace, znevýhodněných, osob, marketing, provoz, sociálního, podniku
Více informací

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 27. 9. 2018 - 27. 9. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: vybudování, úprava, tréninkové, poradenské, pracoviště, bytové, jednotky, bezbariérovost, prostory, vybavení, inženýrské, sítě
Více informací

Příspěvek na výkon sociální práce

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPSV
Termín výzvy: 12. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: ORP a POÚ
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: příspěvek, sociální, práce
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.