Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Sociální služby a komunity - investice V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 11. 2020 - 24. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, komunitní, centra, nákup, pozemků, budov, zařízení, vybavení, automobily, stavební, úpravy
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Infrastruktura sociálních služeb II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 27. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, infrastruktura, stacionáře, chráněné, bydlení, azylové, domy, noclehárny, kontaktní, centra
Více informací

Podporované byty (sociální bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 1. 2021 - 9. 4. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: senioři, komunitní, bytový, dům, vybavení, společenské, prostory, pečovatelské, byty
Více informací