Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPSV
Termín výzvy: 3. 8. 2020 - 15. 11. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: sociální, služby, budovy, rekonstrukce, výstavba, nákup, vybavení, kuchyně, prádelny, kapacity
Více informací