Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 26. 8. 2022 - 8. 12. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce, které na svém území aktivně řeší problematiku sociálního vyloučení zejména v oblasti SVL a dále obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, služby, začleňování, práce, komunitní, práce, prevence, finanční, gramotnost
Více informací

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 24. 8. 2022 - 8. 12. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, služby, mládež, děti, rodiny
Více informací

Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 6. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, začleňování, exkurze, participativní, metody, spolupráce, platformy
Více informací

Inkubační fáze šíření

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 12. 9. 2022 - 13. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, inovace, know-how, spolupráce
Více informací

Národní plán obnovy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 9. 11. 2022 - 28. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, služby, nízkoemisní, vozidla, nákup
Více informací

Podpora sociální práce

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 19. 7. 2022 - 21. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: garant, sociální, práce, case, manager, pracovník, prevence
Více informací

9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: energetické, úspory, zařízení, jídelny, prádelny
Více informací

Sociální služby

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 23. 9. 2022 - 3. 8. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, služby, stacionáře, chráněné, bydlení, poradny, dílny, azylové, domy, noclehárny, asistence
Více informací

Sociální služby (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 24. 10. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, služby, stacionáře, chráněné, bydlení, poradny, dílny, azylové, domy, noclehárny, asistence
Více informací