Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Sociální služby a začleňování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 27. 9. 2018 - 27. 9. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: vybudování, úprava, tréninkové, poradenské, pracoviště, bytové, jednotky, bezbariérovost, prostory, vybavení, inženýrské, sítě
Více informací

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 16. 1. 2017 - 30. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce ve SO ORP se SVL
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: sociální, služby, práce, komunitní, centra, prevence, finanční, gramotnost
Více informací

Příspěvek na výkon sociální práce

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPSV
Termín výzvy: 12. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: ORP a POÚ
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: příspěvek, sociální, práce
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.