Spolupráce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Spolupráce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis - 6. kolo výzvy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 21. 10. 2021 - 30. 6. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: mikroprojekty, příhraničí, přeshraniční, spolupráce
Více informací