Spolupráce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Spolupráce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2018 - 28. 2. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: nadregionální, akce, výměna, zkušeností, pronájem, prostor, techniky, lektoři, doprava, občerstvení, propagace
Více informací

Vzdělávání a kvalifikace v prioritní ose 3

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 13. 11. 2018 - 15. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: výuka, kurzy, vzdělávání, výměna, studentů, pedagogů, spolupráce, stáže, praxe, polština
Více informací

Místní Agenda 21 a Pakt starostů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 1. 2019 - 1. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: analýzy, studie, plánovací, dokumentace, vzdělávací, informační, akce, udržitelný, rozvoj
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.