Úprava veřejných prostor

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Úprava veřejných prostor. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Brownfieldy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFPI
Termín výzvy: 1. 6. 2022 - 31. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: demolice, budov, terénní, úpravy, revitalizace, účelové, komunikace, chodníky, veřejné, osvětlení, lavičky, odpadkové, koše, opěrné, zdi, oplocení
Více informací

Zelená stuha

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 1. 4. 2025
Zpřesnění žadatele: Obce oceněné titulem Zelená stuha
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zeleň, cesty, mobiliář, revitalizace, vodní, plochy, toky, demolice, osvěta
Více informací