Úprava veřejných prostor

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Úprava veřejných prostor. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Brownfieldy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFPI
Termín výzvy: 1. 2. 2021 - 30. 4. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: demolice, budov, terénní, úpravy, účelové, komunikace, chodníky, veřejné, osvětlení, lavičky, odpadkové, koše, opěrné, zdi, oplocení
Více informací

Výzvy MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – Obnova venkovských obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 16. 3. 2021 - 7. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Občanská vybavenost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 7. 4. 2021 - 27. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Regenerace sídlišť

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFPI
Termín výzvy: 15. 10. 2020 - 31. 12. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce se sídlištěm, které je zastavěno bytovými domy o celkovém počtu nejméně 100 bytů
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: veřejný, prostor, mobiliář, hřiště, rekreační, plochy, zeleň, výsadba, zatravnění, chodníky, cyklostezky, parkoviště, protihlukové, stěny, retardéry, osvětlení, kamery
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 11. 1. 2022 - 12. 4. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací