Územní a strategické plánování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Územní a strategické plánování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 4. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: územní, regulační, plány, studie
Více informací

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 12. 2. 2019 - 31. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: územní, plán, pořízení, SEA
Více informací

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 22. 3. 2019 - 21. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: veřejná, správa, tvorba, aktualizace, strategické, dokumenty, procesní, řízení, informační, systémy, vzdělávací, programy
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 20. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Územní studie krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: ORP (pouze příjemci dotace z IROP)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 10%
Klíčová slova: územní, studie, krajiny
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.