Územní a strategické plánování

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Územní a strategické plánování. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Územní studie krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: ORP (pouze příjemci dotace z IROP)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 10%
Klíčová slova: územní, studie, krajiny
Více informací

Architektonické a urbanistické soutěže obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 11. 2020 - 15. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: architektonické, urbanistické, soutěže, odměny
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 18. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce, kde nebyl doposud územní plán vydán anebo obce, které mají územní plán obce či územní plán sídleního útvaru nebo zóny schválený před 1. 1. 2007
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 40%
Klíčová slova: územní, plán, pořízení, MINIS
Více informací

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: SMART, chytré, projekty, strategie, koncepce, analýzy, studie, proveditelnosti, projektové, dokumentace
Více informací