Veřejná správa

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Veřejná správa. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 16. 3. 2020 - 16. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: veřejná, správa, tvorba, aktualizace, strategické, dokumenty, procesní, řízení, informační, systémy, vzdělávací, programy
Více informací

146. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 3. 2020 - 2. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50/35% dle typu projektu
Klíčová slova: zateplování, EPC, energetické, úspory, rekuperace, zdroj, tepla, výměna, fotovoltaika, kolektory
Více informací

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 4. 6. 2020 - 29. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: SMART, chytré, projekty, strategie, koncepce, analýzy, studie, proveditelnosti, projektové, dokumentace
Více informací

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 4. 11. 2020 - 4. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kulturní, obecní, multifunkční, domy, školní, budovy
Více informací