Veřejná správa

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Veřejná správa. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 24. 8. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: OZE, obnovitelné, zdroje, veřejné, budovy, fotovoltaika
Více informací

40. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2023 - 15. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: pasivní, veřejné, budovy, výstavba
Více informací

36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: akumulace, úprava, rozvod, strážkových, vod, budovy, splachování, zálivka, praní, technologie
Více informací

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 9. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Spolupráce institucí a obyvatel

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 19. 12. 2022 - 17. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: spolupráce, samospráv, komunit, mládež, společensko-kulturní, aktivity, plánování, dopravní, sítě, ochrana, přírody, veřejné, služby
Více informací

Standardizace územních plánů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 1. 2023 - 19. 12. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: územní, plán, digitalizace, standardizace
Více informací

eGovernment - SC 1.1 (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 10. 11. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: digitalizace, portály, opendata, elektronická, identita, zpracování, dat, automatizace, kyberbezpečnost
Více informací