Veřejná správa

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Veřejná správa. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 29. 11. 2018 - 31. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/60/50% dle velikosti obce
Klíčová slova: demolice, revitalizace, výstavba, obecní, kulturní, domy, obřadní, síně, ZŠ, MŠ, knihovny, parkoviště, garáže, hasičárny, klubovny, sportoviště, koupaliště, brusliště, veřejná, zeleň, parky
Více informací

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 22. 3. 2019 - 21. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: veřejná, správa, tvorba, aktualizace, strategické, dokumenty, procesní, řízení, informační, systémy, vzdělávací, programy
Více informací

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Realiazce sídelní zeleně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 14. 3. 2019 - 30. 9. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: veřejně, přístupná, zeleň, parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, průlehy, mokřady, tůně, jezírka
Více informací

61. výzva – Budovy v pasivním energetickém standardu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 4. 2017 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: pasivní, veřejné, budovy, výstavba
Více informací

121. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 4. 2019 - 3. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.