Veřejné osvětlení

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Veřejné osvětlení. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 20. 1. 2023 - 31. 7. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Národní plán obnovy – Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 28. 4. 2022 - 31. 12. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce, které se nenacházejí na území národních parků
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: veřejné, osvětlení, lampy, výměna, svítidel
Více informací