Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 20. 9. 2019 - 15. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/65/60/55% podle počtu obyvatel obce
Klíčová slova: vodovody, kanalizace, ČOV, akumulace, vod, sběrače
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 4. 5. 2018 - 18. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Domovní čistírny odpadních vod

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 16. 10. 2019 - 30. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: domovní, čistírny, odpadních, vod, DČOV, nákup, monitoring, provozu, servis, údržba
Více informací

Vodovody a kanalizace

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2019 - 31. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 63,75%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, přivaděče, úpravny, intenzifikace, akumulace
Více informací

Technická infrastruktura

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 11. 2019 - 15. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: zasíťování, pozemků, silnice, vodovody, kanalizace
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.