Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výstavba technické infrastruktury

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 10. 2019 - 21. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: zasíťování, pozemků, silnice, vodovody, kanalizace
Více informací

Vodovody a kanalizace

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2019 - 31. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 63,75%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, přivaděče, úpravny, intenzifikace, akumulace
Více informací

Domovní čistírny odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 16. 10. 2019 - 30. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: domovní, čistírny, odpadních, vod, DČOV, nákup, monitoring, provozu, servis, údržba
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 4. 5. 2018 - 18. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 12. 2019 - 29. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, knihovny, obchody, vytápění, klimatizace
Více informací

Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 12. 2019 - 29. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: projektová, dokumentace, vodní, nádrže, požární, ochrana
Více informací

Opatření k zadržování vody v krajině

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 12. 2019 - 7. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: malé, vodní, nádrže, hráze, přelivy, obnova, tůně, mokřady, říční, ramena, průlehy, travní, pásy, příkopy, terasy, hrázky, meze, remízy, větrolama
Více informací

Program obnovy místních částí obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 12. 2019 - 9. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce od 3000 do 10000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: pořízení, obnova, opravy, údržba, občanské, vybavenosti, školní, zahrady, místní, knihovny, veřejná, prostranství, místní komunikace, technická, dopravní, infrastruktura, vodní, nádrže, dokumentace
Více informací

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2020 - 29. 3. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, technologie, projektová, dokumentace
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.