Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 16. 3. 2021 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: vodovody, kanalizace, výstavba, dostavba, ČOV
Více informací

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 4. 5. 2021 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/50% podle opatření
Klíčová slova: vodárenská, infrastruktura, výstavba, obnova, zabezpečení, smart, metering
Více informací