Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Projektová příprava – Sucho a povodně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 9. 2020 - 29. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: OPŽP, projektová, příprava, dokumentace, přírodě, blízká, protipovodňová, opatření, revitalizace, renaturace, vodních, toků, obnova, ekosystémů, protierozní, ochrana
Více informací

144. výzva – Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (Dešťovka pro obce)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2020 - 1. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: tůně, opevnění, mokřiny, povodňové, parky, plošná, povrchová, vsakovací, retenční, zařízení, průlehy, nádrže, šachty, poldry, přelivy
Více informací

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, technologie, projektová, dokumentace
Více informací

Projektová příprava – Vodohospodářské projekty

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 12. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: OPŽP, projektová, příprava, dokumentace, kanalizace, ČOV, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Technická infrastruktura

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 1. 2021 - 9. 4. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: zasíťování, pozemků, silnice, vodovody, kanalizace
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 4. 5. 2018 - 30. 6. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Domovní čistírny odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 2. 3. 2020 - 30. 6. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vybudování, soustavy, domovních, čistíren, odpadních, vod
Více informací

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 6. 1. 2021 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 30%
Klíčová slova: odkup, vlastnických, práv, vodovody, kanalizace, scelování, majetku
Více informací