Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2023 - 31. 3. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, technologie, projektová, dokumentace
Více informací

Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 9. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel, příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 10%
Klíčová slova: půjčka, dotace, vodohospodářské, projekty, environmentální, centra
Více informací

36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: akumulace, úprava, rozvod, strážkových, vod, budovy, splachování, zálivka, praní, technologie
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Domovní čistírny odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vybudování, soustavy, domovních, čistíren, odpadních, vod
Více informací

Zadržování vody v lese

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: maloplošné, vodní, nádrže, hrazení, bystřin, úpravy, koryta
Více informací

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 28. 11. 2022 - 30. 9. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 30%
Klíčová slova: odkup, vlastnických, práv, pozemky, kanalizace
Více informací

Komplexní vodohospodářské studie

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 17. 1. 2023 - 30. 9. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vodní, toky, migrační, prostupnost, mokřady, tůně, nádrže
Více informací