Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vodohospodářská infrastruktura. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Norské fondy – Výzva č. 4B "Stavanger"

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 4. 11. 2022 - 4. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: zelená, modrá, opatření, adaptace, změna, klimatu
Více informací

Program obnovy místních částí obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2022 - 18. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce od 3000 do 10000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: pořízení, obnova, opravy, údržba, občanské, vybavenosti, školní, zahrady, místní, knihovny, veřejná, prostranství, místní komunikace, technická, dopravní, infrastruktura, vodní, nádrže, dokumentace
Více informací

25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 9. 11. 2022 - 10. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: domovní, ČOV, výstavba, intenzifikace, vodních, zdrojů
Více informací

2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 8. 2022 - 28. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kanalizace, výstavba, dostavba, ČOV
Více informací

Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 9. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel, příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 10%
Klíčová slova: půjčka, dotace, vodohospodářské, projekty, environmentální, centra
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Zadržování vody v lese

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: maloplošné, vodní, nádrže, hrazení, bystřin, úpravy, koryta
Více informací

Opatření k zadržování vody v krajině

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 5. 12. 2022 - 6. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: malé, vodní, nádrže, hráze, přelivy, obnova, tůně, mokřady, říční, ramena, průlehy, travní, pásy, příkopy, terasy, hrázky, meze, remízy, větrolama
Více informací

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 12. 2022 - 25. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace
Více informací

Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 12. 2022 - 25. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: projektová, dokumentace, vodní, nádrže, požární, ochrana
Více informací

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2023 - 31. 3. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, technologie, projektová, dokumentace
Více informací