Vozový park a veřejná doprava

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vozový park a veřejná doprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Vozidla na alternativní pohony

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 17. 2. 2020 - 31. 10. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Dle typu vozidla
Klíčová slova: nízkoemisní, doprava, mobilita, elektromobily, CNG, plug-in hybridy
Více informací

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 12. 10. 2020 - 21. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: propustky, mosty, lávky, parkoviště, odstavné, plochy, zastávky
Více informací