Vozový park a veřejná doprava

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vozový park a veřejná doprava. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 31. 8. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: nákup, nízkoemisní, bezemisní, vozidla, MHD
Více informací

Ekomobilita

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Dle typu vozidla
Klíčová slova: elektromobil, vodíkový, pohon
Více informací

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: nákup, nízkoemisní, bezemisní, vozidla, MHD
Více informací