Výuka ve školách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Výuka ve školách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Environmentální vzdělávání

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 7. 2021 - 30. 10. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: EVVO, vzdělávání, ekoncentra, osvěta, výchova, vzdělávání, pedagogů
Více informací

Akční plánování v území

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPVVV
Termín výzvy: 1. 10. 2020 - 31. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: MAP III, rozvoj, aktualizace, evaluace, monitoring
Více informací