Výuka ve školách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Výuka ve školách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Projekty mobilit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Fondy EHP
Termín výzvy: 28. 12. 2018 - 4. 3. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol)
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vzdělávání, odborná, příprava, stáže, profesní, rozvoj, učitelů, vzdělávací, mobilita
Více informací

Vzdělávání a kvalifikace v prioritní ose 3

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 13. 11. 2018 - 15. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: výuka, kurzy, vzdělávání, výměna, studentů, pedagogů, spolupráce, stáže, praxe, polština
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.