Výuka ve školách

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Výuka ve školách. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Environmentální vzdělávání

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 2. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: EVVO, vzdělávání, osvěta, výchova, vzdělávání, pedagogů
Více informací