Vzdělávací a osvětové akce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vzdělávací a osvětové akce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Projekty mobilit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Fondy EHP
Termín výzvy: 28. 12. 2018 - 4. 3. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol)
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vzdělávání, odborná, příprava, stáže, profesní, rozvoj, učitelů, vzdělávací, mobilita
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 20. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.