Vzdělávací a osvětové akce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vzdělávací a osvětové akce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Environmentální vzdělávání

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 9. 2018 - 15. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: EVVO, vzdělávání, osvěta, výchova, vzdělávání, pedagogů
Více informací

Čistá mobilita

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 12. 9. 2018 - 31. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Statutární města
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: projektová, příprava, průzkumy, analýzy, osvěta, propagace, web
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 12. 2018 - 20. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 12. 2018 - 18. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce vyvíjející v KHK veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: střediska, výchova, osvěta, výuka, soutěže, naučné, stezky
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.