Vzdělávací a osvětové akce

V současnosti nejsou v oblasti Vzdělávací a osvětové akce vyhlášeny žádné výzvy. O nových výzvách vás budeme včas informovat.