Vzdělávací a osvětové akce

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vzdělávací a osvětové akce. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vzdělávací, environmentální, centra, modernizace
Více informací

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 5. 12. 2022 - 6. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vyvíjející v KHK veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: střediska, výchova, osvěta, výuka, soutěže, naučné, stezky
Více informací