Vzdělávání a školství - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka nezařazených dotačních titulů a výzev v tématu Vzdělávání a školství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Stolové hory – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 22. 11. 2018 - 28. 3. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: zájmové, neformální, celoživotní, vzdělávání, odborné, učebny, zeleň, prostranství
Více informací

Vzdělávání a kvalifikace v prioritní ose 3

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 13. 11. 2018 - 15. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: výuka, kurzy, vzdělávání, výměna, studentů, pedagogů, spolupráce, stáže, praxe, polština
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.