Vzdělávání a školství - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Vzdělávání a školství - ostatní. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŠMT
Termín výzvy: 15. 12. 2022 - 30. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: Ukrajina, děti, jazykové, kurzy
Více informací