Vzdělávání a školství - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka nezařazených dotačních titulů a výzev v tématu Vzdělávání a školství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Akční plánování v území

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPVVV
Termín výzvy: 1. 10. 2020 - 31. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: MAP III, rozvoj, aktualizace, evaluace, monitoring
Více informací