Zaměstnanost

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zaměstnanost. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska – Podpora zaměstnanosti I

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 28. 2. 2019 - 30. 4. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Otevřené zahrady Jičínska
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: zaměstnanost, zaměstnávání, cílových, skupin
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.