Zaměstnanost

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zaměstnanost. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Budování kapacit dětských skupin

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPSV
Termín výzvy: 18. 3. 2022 - 30. 9. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: dětské, skupiny, výstavba
Více informací