Zázemí pro kulturu a volný čas

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zázemí pro kulturu a volný čas. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní plán obnovy – Brownfieldy – Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30–500 mil. Kč)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 20. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací

Národní plán obnovy – Brownfieldy – Dotace na demolici a výstavbu – malé projekty (3–30 mil. Kč)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 20. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací

Národní plán obnovy – Brownfieldy – Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30–500 mil. Kč)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 20. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací

36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: akumulace, úprava, rozvod, strážkových, vod, budovy, splachování, zálivka, praní, technologie
Více informací

Knihovny (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 19. 9. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: knihovny, revitalizace, výstavba, budování, expozic, depozitářů, technického, zázemí, návštěvnických, edukačních, center, restaurování, sbírek, knihovních, fondů, nákup, vybavení, konzervace, restaurování, evidenci, dokumentaci, fondů, ochrana
Více informací