Zázemí pro kulturu a volný čas

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zázemí pro kulturu a volný čas. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Architektonické a urbanistické soutěže obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 15. 11. 2020 - 15. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: architektonické, urbanistické, soutěže, odměny
Více informací

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 17. 9. 2020 - 30. 6. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: přístavby, nástavby, stavební, práce, bezbariérovost, pozemky, vybavení, kompenzační, pomůcky
Více informací