Zázemí pro kulturu a volný čas

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zázemí pro kulturu a volný čas. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzvy MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj – Obnova venkovských obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 16. 3. 2021 - 7. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Občanská vybavenost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 7. 4. 2021 - 27. 5. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 17. 9. 2020 - 30. 6. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: přístavby, nástavby, stavební, práce, bezbariérovost, pozemky, vybavení, kompenzační, pomůcky
Více informací