Zázemí pro kulturu a volný čas

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zázemí pro kulturu a volný čas. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program obnovy místních částí obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2022 - 18. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce od 3000 do 10000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: pořízení, obnova, opravy, údržba, občanské, vybavenosti, školní, zahrady, místní, knihovny, veřejná, prostranství, místní komunikace, technická, dopravní, infrastruktura, vodní, nádrže, dokumentace
Více informací

18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vzdělávací, environmentální, centra, modernizace
Více informací

Knihovny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 28. 7. 2022 - 2. 2. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: knihovny, revitalizace, výstavba, budování, expozic, depozitářů, technického, zázemí, návštěvnických, edukačních, center, restaurování, sbírek, knihovních, fondů, nákup, vybavení, konzervace, restaurování, evidenci, dokumentaci, fondů, ochrana
Více informací

Knihovny (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 19. 9. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: knihovny, revitalizace, výstavba, budování, expozic, depozitářů, technického, zázemí, návštěvnických, edukačních, center, restaurování, sbírek, knihovních, fondů, nákup, vybavení, konzervace, restaurování, evidenci, dokumentaci, fondů, ochrana
Více informací

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 12. 2022 - 25. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace
Více informací

Modernizace prostorového vybavení knihoven

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 12. 2022 - 25. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, knihovny, obchody, vytápění, klimatizace
Více informací