Zemědělství

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zemědělství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 18. 1. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: záchranné, stanice, živočichové, prevence, šelmy, bobr
Více informací

41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 23. 2. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: prevence, vlk, rys, medvěd, jestřáb
Více informací

Investiční úvěry Lesnictví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 13. 7. 2022 - 31. 12. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: úvěry, lesní, hospodářství, výsadba, zemědělská, prvovýroba
Více informací