Zemědělství

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zemědělství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: protierozní, opatření, péče, odstraňovaní, skládek, obnova, vegetačního, krytu
Více informací

Zajištění úvěrů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 18. 6. 2018 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: úvěry, lesní, hospodářství, výsadba, zemědělská, prvovýroba
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.