Zemědělství

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Zemědělství. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Investiční úvěry Lesnictví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PGRLF
Termín výzvy: 14. 10. 2020 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: úvěry, lesní, hospodářství, výsadba, zemědělská, prvovýroba
Více informací

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 19. 8. 2020 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: protierozní, opatření, péče, odstraňovaní, skládek, obnova, vegetačního, krytu
Více informací