Zemědělství a lesnictví - ostatní

V současnosti nejsou v oblasti Zemědělství a lesnictví - ostatní vyhlášeny žádné výzvy. O nových výzvách vás budeme včas informovat.

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 8. 10. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: přeprava, krmivo, veterinární, péče, náklady
Více informací