Zemědělství a lesnictví - ostatní

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka nezařazených dotačních titulů a výzev v tématu Zemědělství a lesnictví. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 5. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: přeprava, krmivo, veterinární, péče, náklady
Více informací