Životní prostředí

Snaha o zlepšení životního prostředí je jednou ze základních oblastí chytrých řešení. Tyto procesy se prolínají se všemi ostatními oblastmi Smart řešení. Koncept Chytré životní prostředí se snaží zlepšit jeho kvalitu inteligentním hospodařením s vodou, udržitelným a efektivním odpadovým hospodařením, minimalizací úniku znečišťujících látek do ovzduší a chytrým využíváním veřejné zeleně. Zahrnuje monitoring kvality životního prostředí využitím moderních měřících technologií, který může být dále využit ke snížení emisí z dopravy a výroby.

Téma chytré veřejného prostoru a bydlení v návaznosti na chytrá řešení je více rozpracováno v koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region.

Inteligentní vodárenské soustavy

Do energeticky soběstačného domu je inteligentní soustavou potrubí přivedena pitná voda. Dům je vybaven systémem měřidel a v reálném čase monitoruje spotřebu vody.

Zjistit více 
 

 

Nakládání s odpadní vodou

Odpadní voda je odváděna chytrým kanalizačním systémem do čistírny odpadních vod s aplikací inteligentních řídicích systémů, která zároveň vyrábí elektrickou energii.

Zjistit více
 

 

Chytré odpadové hospodářství

Zároveň jsou z domu vyváženy odpadky svozovým vozem, který komunikuje s chytrou popelnicí o její naplněnosti a plánuje vlastní trasu. Odpady jsou tříděny a recyklovány, bioodpady pak zpracovány v bioplynových stanicích.

Zjistit více
 

 

Zelená infrastruktura

Vyčištěné odpadní vody a odpady z bioplynových stanic slouží k údržbě zeleně. Zeleň v sídlech se postará o odbourání znečišťujících látek v ovzduší a zároveň monitoruje jeho kvalitu.

Zjistit více
 

 

Měření kvality ovzduší

Ovzduší monitorují i moderní technologie, které zjistí zvýšenou koncentraci zplodin z dopravy a umožní tak představitelům města dopravu podle potřeby regulovat. 

Zjistit více

 

Zaujal vás koncept chytrého životního prostředí?

Využijte jej ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu.

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti chytrého životního prostředí a jaké nabízejí produkty.

Nebo se inspirujte dalšími SMART řešeními z jiných projektů.

Jste firma a chcete na naších stránkách prezentovat svá chytrá řešení?
Máte nějaké zkušenosti se zaváděním smart řešení a chcete he uvést mezi příklady dobré praxe?

Neváhejte a ozvěte se nám na email chytryregion@chytryregion.cz