Další strategie pro rozvoj kraje

Nejvýznamějsí strategický dokument na poli regionálního rozvoje je Strategie regionálního rozvoje ČR.

V rámci projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU byly zpracovány, mimo Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2021, další krajské koncepční dokumenty:Pro rozvoj inovací a výzkumu v Královéhradeckém kraji je klíčovým dokumentem RIS3 strategie Královéhradeckého kraj
Přehled strategií a dalších výzmnaných dokumentů platných pro území Královéhradeckého kraje naleznete ve Strategické mapě KHK.