Další strategie pro rozvoj kraje

Nejvýznamějsí strategický dokument na poli regionálního rozvoje je Strategie regionálního rozvoje ČR.

V rámci projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU bylo zpracováno, mimo Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2021, která navazuje na Program rozvoje Královéhradeckého kraje, 6 strategických a koncepčních dokumentů:

Pro rozvoj inovací a výzkumu v Královéhradeckém kraji je klíčovým dokumentem RIS3 strategie Královéhradeckého kraj
Přehled strategií a dalších výzmnaných dokumentů platných pro území Královéhradeckého kraje naleznete ve Strategické mapě KHK.