Databáze brownfieldů

V této sekci naleznete informace k veřejné části databáze brownfieldu v Královéhradeckém kraji a vstup do centrální databáze za celou Českou republiku, která se nachází na webu www.brownfieldy.eu

Mapa brownfieldů v Královéhradeckém kraji uvedených ve veřejné části databáze brownfieldů:
Chtěli byste zařadit brownfield do databáze? 

Kontaktujte nás na hradeckralove@czechinvest.org