SRK 2021+ Dotazníkové šetření mezi obcemi

Dotazníkové šetření mezi obcemi Královéhradeckého kraje 2018 realizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací v rámci příprav Královéhradeckého kraje na nové programové období EU a ČR po roce 2020 a jako podklad pro tvorbu nové Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+.

Respondenti 

 • Starostové a zástupci obcí

Témata

 • Doprava
 • Služby v obci 
 • Život v obci
 • Rozvoj obce
 • Životní prostředí
 • Ostatní

Návratnost

 • Tři čtvrtiny všech obcí v kraji

Co jsme získali?

 • Podrobné odpovědi na 51 otázek od 335 obcí.

Co jsme také zjistili?

 • Tři čtvrtiny obcí se zajímají o tvorbu nové strategie.  

Co obce řeší nejvíce?

 • Dopravní dostupnost a obslužnost, pozemky pro rozvoj bydlení, dostupnost některých služeb, nedostatek financí pro obce, nevyhovující skladbu dotací, administrativní zátěž, byrokratické překážky, složitou legislativu, hlukovou a emisní zátěž, zásobování pitnou vodou, ohrožení povodněmi a spoustu dalších problémů.


Závěrečná zpráva z šetření (PDF)

Mapová příloha (PDF)