Hospodářsky a sociálně ohrožená území


Koordinace hospodářsky a sociálně ohrožených území v kraji

Podle plánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou moci hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) využívat zvýhodněné nástroje či čerpat finance na rozvoj z nového dotačního titulu. Dosáhnou na ně i obce a města z našeho regionu. V Královéhradeckém kraji se jedná konkrétně o území Broumovska a Královédvorska.

Vymezení zmíněných území stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR), která byla schválena vládou v roce 2019. Řadí se mezi ně především oblasti, které jsou charakteristické vyšší mírou nezaměstnanosti, nízkou mírou podnikatelské aktivity, nízkou intenzitou bytové výstavby, odlivem místních obyvatel či vysokým indexem stáří.

Ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Královéhradeckého kraje (RSK KHK) probíhá mapování potřeb v jednotlivých územích včetně sběru konkrétních projektů, které budou součástí připravovaných studií. Tyto pilotní studie MMR ČR využije pro plnění akčních plánů SRR a v neposlední řadě pro nastavení nástrojů a dotací „ušitých na míru“ potřebám HSOÚ.


Setkání starostů, podnikatelů a významných aktérů v oblasti regionálního rozvoje

Dne 19. 4. 2022 od 16:00 hodin se v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo Setkání starostů, podnikatelů a dalších významných aktérů v oblasti regionálního rozvoje v rámci SO ORP Dvůr Králové nad Labem.

Prezentacere ke stažení: