Internet

pokrytí vysokorychlostním internetem

Problematika spojená s pokrytím vysokorychlostním internetem má v dnešní době důležitou roli. Jak se dříve považovalo za nutné věnovat investiční prostředky na rozvody elektrického proudu a posléze vodovodů i plynovodů, tak se dnes řeší nedostatečné pokrytí kvalitním internetovým signálem. Dostatečné pokrytí území obce vysokorychlostním internetem je považováno za nutnou občanskou vybavenost.

Méně obydlené oblasti České republiky, které nejsou z pohledu investorů dostatečně atraktivní, by mohly zůstat v důsledku nedostatečného přístupu k internetu dlouhodobě vyloučeny z hospodářského rozvoje, což by negativně ovlivňovalo celkový hospodářský potenciál takových území

Z nejnovějších dat získaných ČTÚ (Český telekomunikační úřad) je patrné, že podnikatelé v elektronických komunikacích v České republice velmi aktivně investují do budování infrastruktury, lépe řečeno jde o rozšiřování této infrastruktury. Odlehlé oblasti často zůstávají bez kvalitního a rychlého přístupu k internetu.

Vysokorychlostní připojení a pokrytí bílých míst na mapě České republiky je v současnosti jedním z prioritních témat, kterému se Ministerstvo průmyslu a obchodu věnuje. Pomocí dotačních výzev z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost hodlá napomoci rozvoji opomíjených regionů a zamezení dalšího odlivu obyvatelstva do městských aglomerací.

V roce 2018 se díky investicím podnikatelů podařilo pokrýt internetovou sítí 90 % domácností. Díky tomu je Česká republika nad evropským průměrem.

V poslední výzvě bylo schváleno 35 projektů různých subjektů, které pokryjí zhruba 16 tisíc adresních míst, a byla otevřena další výzva na podporu projektů v dalších tzv. bílých místech, tedy sídelních oblastech bez vysokorychlostního internetu.

Více informací o dotacích na vysokorychlostní internet

Naposledy aktualizováno 14. 10. 2021