Jak kraj pomáhá

Náš kraj podporuje zavádění inovací, seznamte se s jeho vizemi a cíli, které realizuje prostřednictvím koncepčních dokumentů, dotačními tituly a dalšími formami pomoci


Jaké vzdělávací moduly pro vás máme připravené?

Seznamte se s RSK

Co je to Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje? K čemu Vám může být nápomocná? Z jakých subjektů se skládá? Jak napomáhá rozvoji našeho kraje? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpovědi v sekci O RSK nebo se vše naučíte interaktivní formou v Akademii Chytrého regionu. 

Vstup do e-learningu

Koncepční dokumenty našeho kraje

Královéhradecký kraj nepodporuje rozvoj regionu nahodile, řídí se koncepčními dokumenty, které zajišťují, aby si zaváděné aktivity neodporovaly, ale působily synergicky. Klíčovým dokumentem pro rozvoj kraje je Strategie rozvoje KHK na období 2021+, pod kterou spadají další tematické dokumenty, které napomáhají rozvíjet kraj v různých oblastech života. 

Vstup do e-learningu

Krajské dotační tituly

Peníze hýbou světem! Silnice a cyklostezky se samy neopraví, sportoviště nepostaví, hasičská technika sama nepřiletí. Královéhradecký kraj podporuje svůj region řadou dotačních titulů, naleznete je na dotačním portálu, nebo využijte našeho e-lerningového průvodce v Akademii Chytrého regionu.

Modul v přípravě

Koncepce Chytrého regionu

Královéhradecký kraj jde na rozvoj chytře - pomocí strategického dokumetnu v oblasti smart region. Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a přístupů v našem kraji. Koncepci Chytrého regionu a vše o její implementaci naleznete ZDE.

Vstup do e-learningu

Energetický management kraje

Jeho cílem je systematicky řídit spotřebu energie ve všech organizacích zahrnutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat energetickou náročnost plným využíváním potenciálu energetických úspor. Více se dozvíte ZDE.

Modul v přípravě

  • Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací portál, zaměřený na oblast chytrých řešení a inovací s důrazem na specifičnost Královéhradeckého kraje.
  • Akademii Chytrého regionu využijí jak zástupci veřejné správy, firem, ale i široká veřejnost. Navazujeme na již probíhající vzdělávání jak na úrovni kraje tak mimo jeho hranice.
  • Akademie Chytrého regionu tvoří komplexní systém. On-line vzdělávání šetří váš čas. Odborníci na dané téma vás provedou prezenčními kurzy. Na exkurzích vše zažijete v praxi.