Krajská podpora a platformy

Náš kraj podporuje zavádění chytrých řešení, seznamte se s jeho vizemi a cíli, které realizuje prostřednictvím konkrétních kroků. Máme pro Vás připraveny online kurzy, ale i prezenční lekce a poutavé exkurze.

  • Pro studium Akademie Chytrého regionu je nutné se přihlásit. Více se dozvíte pod tímto textem v boxu přihlášení. 
  • Po přihlášení budete moci vstoupit do e-learningového portálu – vstup pod boxem přihlášení a u jednotlivých modulů
  • Nabídka kurzů a podrobnosti o jejich studiu se dozvíte pod boxem přihlášení.

 VSTUP DO E-LEARNINGU  →


Jaké vzdělávací moduly pro vás máme připravené?
 

KOTVARSK a územní dimenze v kraji

Co znamená zkratka RSK a pojem územní dimenze? A jaký mají význam pro rozvoj regionů? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpovědi v sekci RSK nebo se vše naučíte v kurzu.
Tento modul je formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 2 x 45 minut + samostudium doporučených zdrojů
Stručné seznámení s kurzem, jeho osnovu a studijní předpoklady naleznete ZDE.

Vstup do e-learningu

KOTVA
Dotace EU pro obce a města

Kurz je zaměřen na představení nových operačních programů pro čerpání dotací z evropských fondů po roce 2020 s akcentem na potenciální ždatale z řad obcí a měst. Přehledně se dozvíte základní rámec dotační politiky, změny oproti období 2014-20 a získáte orientaci v dotačních možnostech dle poskytovatelů dotací či tématického zaměření pro obce a města v kraji.
Aktuální dotace pro obce naleznete ZDE.

Kurz bude otevřen polovině roku 2021

KOTVAKrajské dotační tituly

Královéhradecký kraj úspěšně již několik let finančně pomáhá regionálním aktérům z řad obcí, spolků, škol, firem ad. při realizaci jejich projektů formou dotací. Tato forma pomoci vychází z nastavené dotační strategie a je primárně postavena na identifkovaných konkrétních potřebách regionu.
Přehled krajských dotací naleznete na dotačním portálu, nebo využijte možnosti e-learningového průvodce.

Kurz v přípravě

KOTVA


Plánování a spolupráce v regionu

Královéhradecký kraj měl jako první v ČR zpracovanou strategii rozvoje 2021+, která je základním koncepčním dokumentem pro další rozvoj regionu v období po roce 2020. V kurzu se dozvíte jak strategické plánování na úrovni kraje ovlivňuje rozvoj regionů a obcí, má vazbu na využití dotací pro Vaše projekty a jak se můžete zapojit do celého procesu v kraji i Vy.
Související informace k tématu naleznete ZDE.

Kurz v přípravě

KOTVA


Energetický management kraje

Energetický management kraje je zameřen na  systematické řízení spotřeby energie ve všech organizacích zahrnutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat energetickou náročnost plným využíváním potenciálu energetických úspor. Více se dozvíte ZDE.


Kurz v přípravě

Navštivte také další sekce naší akademie, kde se dozvíte, jaké další moduly pro Vás máme připravené.

 

  • Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací portál, zaměřený na oblast chytrých řešení a inovací s důrazem na specifičnost Královéhradeckého kraje.
  • Akademii Chytrého regionu využijí jak zástupci veřejné správy, firem, ale i široká veřejnost. Navazujeme na již probíhající vzdělávání jak na úrovni kraje tak mimo jeho hranice.
  • Akademie Chytrého regionu tvoří komplexní systém. On-line vzdělávání šetří váš čas. Odborníci na dané téma vás provedou prezenčními kurzy. Na exkurzích vše zažijete v praxi.