Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Zpracováváme koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region po roce 2020 navazující na aktuálně rozpracovanou Strategii regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje 2020+.

 
Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

Pro více informací klikněte zde

Jednání pracovních skupin

  • 8. ledna 2019 proběhlo první jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 22. února 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 5. dubna 2019 proběhlo třetí jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 28. května 2019 proběhlo čtvrté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.

Čtvrté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 28. května 2019 od 14:00 hod se v areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech uskutečnilo čtrvté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na řešení problematiky udržitelného a precizního zemědělství.


Čtvrté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko. Tohoto jednání se zúčastnili významní odborníci na problematiku udržitelného a precizního zemědělství z výzkumných firem VŠÚO Holovousy a VÚŽV Kostelec nad Orlicí, zástupce společnosti Ekotoxa s.r.o., zástupci NS MAS, Královéhradeckého kraje a dalších zainteresovaných organizací.

Prvním bodem jednání bylo představení konceptu udržitelného zemědělství v kontextu Královéhradeckého kraje. Doktorka Kučerová z CIRI představila jak může být udržitelné zemědělství chápáno jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, jak bude možné koncept implementovat na území našeho kraje. Dále se svým inspirativním vstupem podrobněji představil doktor Vrubel ze společnosti Ekotoxa kontext udržitelného zemědělství, hlavní principy a prvky udržitelného zemědělství. Mgr. Šárka Bartošová poté uvedla návaznost konceptu udržitelného respektive precizního zemědělství na krajskou RIS3 strategii - vazba na progresivní obor Pokročilé zemědělství a lesnictví. Mgr. Tomáš Merta z CIRI rozvedl prvky udržitelného zemědělství v kontextu našeho kraje, uvedl jaké firmy a další organizace se v Královéhradeckém kraji udržitelnému zemědělství věnují. Zástupce NS MAS Ing. Krist uvedl jak figuruje udržitelné zemědělství jako součást chytrého venkova, představil význam vytvoření sítě inovačních brokerů při NS MAS a jejich možnou úlohu v rozvoji konceptu udržitelného zemědělství. 

Dalším bodem jednání bylo shrnutí naplňování pilířů Chytrého regionu, kde byly zmíněny aktuality v Chytrém regionu, pořádané akce, příprava společné prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019. Dále byl prezentován koncept Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, jehož základním rámcem je vytvořit systém vzdělávání pracovníků zejména z veřejné správy v oblasti smart  city/smart region s důrazem na Královéhradecký kraj. Další plánovanou aktivitou k rozvoji Chytrého regionu je vytvoření prováděcího dokumentu Chytrého regionu, který se bude skládat z Implementačního plánu Chytrého regionu, Akčního plánu Chytrého regionu a z pilotního ověření prováděcího dokumentu pro území hospodářsky slabé.
 
Závěrečná diskuze přinesla řadu nových témat a aktivit, kam by se mohl Chytrý region ubírat. Po skončení jednání proběhla inspirativní prohlídka areálu VŠÚO Holovousy, kterou vedl jednatel společnosti Ing. Vácha.


Zaujala Vás některá témata v koncepci Chytrého regionu?
Zjistěte o nich více a inspirujte se příklady dobré praxe v sekci SMART řešení. Využijte Chytrá řešení ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu. 

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti chytrého životního prostředí a jaké nabízejí produkty.

V případě, že máte nějaké dotazy ke koncepci Chytrého regionu:

Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese chytryregion@chytryregion.cz.