Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Zpracováváme koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region po roce 2020 navazující na aktuálně rozpracovanou Strategii regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje 2020+.

 
Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

Pro více informací klikněte zde

Jednání pracovních skupin

 • 8. ledna 2019 proběhlo první jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
 • 22. února 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
 • 5. dubna 2019 proběhlo třetí jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
 • 28. května 2019 proběhlo čtvrté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
 • 24. září 2019 proběhlo páté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region
 • 21. ledna 2020 proběhlo šesté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region
 

Šesté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 21. ledna 2020 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo šesté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na propagaci Chytrého regionu (soutěž Buďte inspirací), podporu zavádění chytrých řešení (dotační program Královéhradeckého kraje na podporu Chytrých řešení, dotační program Kreativní vouchery), rozvoj Akademie Chytrého regionu, Chytřejší venkov a udržitelné zemědělství, rozvoj spolupráce s partnery a strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“. Šesté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko.

Prvním bodem jednání byl marketing a tvorba „PR“ Chytrého regionu. Jednou z aktivit naplňující tento pilíř Chytrého regionu je právě probíhající soutěž „Buďte inspirací. Cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji přispívající inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit a propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji. Paní Kučerová vyzvala přítomné partnery Chytrého regionu k propagaci soutěže v jimi využívaných a spravovaných informačních kanálech, kontaktování možných nositelů inspirativních projektů.

Druhým bodem jednání bylo představení dotačního titulu Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje a tím přispět k realizaci konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region.
Třetím bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly: 
 • Vzdělávání dle témat Chytrého regionu KHK
 • Chytrá prognóza pro region
 • Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty
 • Příklady a sdílení dobré praxe
 • Inovační broker MAS KHK
 • Nejnovější technologické trendy v oborech RIS3 KHK
 • Jak založit a provozovat sociální podnik
 • Marketing výzkumu a inovací ve veřejné správě – inovační značka Královéhradeckého kraje
 • Kulturní a kreativní průmysly
 • Krajská RIS3 strategie – nástroj pro rozvoj výzkumného a inovačního prostředí kraje
 • Akademie lokální ekonomiky
 • Vzdělávání KAP
 • Inovační inženýrství
 • Seznamte se s RSK
 • Strategie rozvoje KHK 21+
 • Krajské dotační tituly
V první fázi, pilotním provozu se počítá se zpracováním modulů „Jak založit a provozovat sociální podnik“, „Chytrá prognóza pro region“, „Podpora lokální ekonomiky“, „Seznamte se s Chytrým regionem“ a „Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty“. Po spolupráci s doc. Pavlem Švejdou (AIP ČR) je v současnosti více řešeno zařazení nového modulu Inovační inženýrství.

V dalším bodu jednání představila doktorka Kučerová chystaný dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery, který je jedním z nástrojů podpory inovací a inovačního podnikání pro rozvoj regionu skrze podporu využití kulturně kreativních průmyslů ve firemním sektoru, obzvláště v rozvoji malých a středních podniků v našem kraji. Dotační program je určen pro malé a střední podniky (včetně živnostníků) se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství. V návaznosti na předcházející jednání  bylo připraveno několik dalších kroků k jeho rozvoji v rámci Chytrého regionu. 5. března se bude na půdě KÚ Královéhradeckého kraje konat Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství a Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, koncem dubna se bude konat workshop precizního zemědělství a na přelomu května a června workshop sociálního zemědělství.
  
Dále paní Kučerová shrnula rozvoj spolupráce se stávajícími partnery Chytrého regionu, nově navázaná partnerství a možné další směry spolupráce. Více informovala o spolupráci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace - strategickém projektu „Hradubice pro inovace“. Spočívat bude v rozvoj spolupráce aktérů platformy Hradubice pro inovace, podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem a v rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v obou krajích. V současnosti jsou do tvorby tohoto projektu zapojeny následující subjekty: Královéhradecký kraj, RIS3 tým Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj, RIS3 tým Pardubického kraje, CIRI, RRA Pce, město Hradec Králové, Město Pardubice – nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, TCHK, P-PINK, Regionální pobočky agentury CzechInvest pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Závěrem jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (pokračování v sérii tematických workshopů, akce v rámci Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, akce v tématu sociálního podnikání. Doktorka Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, která je společnou komunikační platformou všech partnerů Chytrého regionu.

Zaujala Vás některá témata v koncepci Chytrého regionu?
Zjistěte o nich více a inspirujte se příklady dobré praxe v sekci SMART řešení. Využijte Chytrá řešení ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu. 

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti chytrého životního prostředí a jaké nabízejí produkty.

V případě, že máte nějaké dotazy ke koncepci Chytrého regionu:

Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese chytryregion@chytryregion.cz.