Koncept Chytrý region

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v Královéhradeckém kraji.

Chytrý region mapa

Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

Koncept chytrého regionu je založen na propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, na otevřené komunikaci s různými aktéry z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a na dlouhodobém plánování. Královéhradecký kraj má zpracovanou základní rámcovou koncepci Královéhradecký kraj – CHYTRÝ REGION.

Pracovní koncept Královéhradecký kraj - Chytrý region ke stažení

Celý koncept si můžete stáhnout a prohlédnout ve formátu PDF.