Konference

Příležitosti pro region 2018 – Jaký je a bude náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se 11. září 2018 sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje. Záštitu nad akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Více zde
Příležitosti pro region 2017 – Co nového po roce 2020

Akce s podtitulem Co nového po roce 2020 se uskutečnila dne 11. října 2017 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Téměř 150 účastníků, zástupců obcí a krajů se dozvědělo, co zajímavého se pro obce v následujících letech chystá a jaké jsou perspektivy regionálního rozvoje v ČR.

Více zde

Příležitosti pro obce a města 2016 – SMART region, město a obec

Konference s podtitulem Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec se uskutečnila 19. října 2016 v Hradci Králové.

Toto významné setkání nad celou řadou témat bylo startovním výstřelem pro přípravu a realizaci široké škály aktivit v rámci rozvoje Chytrého regionu. Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR.

Více zde