Konference

Konference ENERGETIKA 2022

V úterý 24. května 2022 se v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové uskutečnil první ročník energetické konference.

Konferenci zaměřenou na aktuální témata z oblasti energetiky uspořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje pod záštitou prvního náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

Cílem konference určené pro municipality a firmy bylo přinést zajímavé a inspirativní informace z oblasti udržitelné energetiky, komunitní energetiky a energetických úspor ve stavebnictví a infrastruktuře. Na konferenci prezentovaly významné osobnosti z praxe, akademické i veřejné sféry.

Více zde7. ročník konference Příležitosti pro region

Konference se uskutečnila 20. ledna 2022 v EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové a zároveň online.

Více jak 150 účastníků této akce, ani její organizátory, v letošním roce neodradily aktuálně platící omezení a konference se tak uskutečnila v kombinované formě. Přibližně polovina účastníků byla přítomna přímo v EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové a druhá část posluchačů měla možnost sledovat konferenci online a interaktivně byla zapojena do diskuse.

Na konferenci vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, zástupci Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin představili příležitosti pro region na období 2021+.

Více zdeKonference Příležitosti pro region 2019 představila nové možnosti rozvoje

Na konferenci vystoupila řada významných odborníků z národní úrovně i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupci Královéhradeckého kraje, zástupci akademické sféry a další.

Účastníci se dozvěděli mnoho aktuálních informací, např. nové strategické priority Královéhradeckého kraje po roce 2020, přípravu ČR a kraje na období 2021+, dotační možnosti pro obce a regiony.

V dopoledním bloku byly představeny výstupy projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje - chytře, efektivně s prosperitou. Odpolední blok byl zaměřen na aktivity v rámci Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.

Konference se konala 10. října 2019, od 8:30 do 16:30 hod. v Hradci Králové, EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336 a pořádal ji Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací.

Příležitosti pro region 2018 – Jaký je a bude náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se 11. září 2018 sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje. Záštitu nad akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Více zde
Příležitosti pro region 2017 – Co nového po roce 2020

Akce s podtitulem Co nového po roce 2020 se uskutečnila dne 11. října 2017 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Téměř 150 účastníků, zástupců obcí a krajů se dozvědělo, co zajímavého se pro obce v následujících letech chystá a jaké jsou perspektivy regionálního rozvoje v ČR.

Více zde

Příležitosti pro obce a města 2016 – SMART region, město a obec

Konference s podtitulem Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec se uskutečnila 19. října 2016 v Hradci Králové.

Toto významné setkání nad celou řadou témat bylo startovním výstřelem pro přípravu a realizaci široké škály aktivit v rámci rozvoje Chytrého regionu. Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR.

Více zde