Mapování zájmu obcí

Mapování zájmu obcí o chytrá řešení a mapování poskytovatelů chytrých řešení pro obce

V rámci konceptu Chytrý region jsme zmapovali poptávku obcí a měst Královéhradeckého kraje po chytrých řešeních. 

Z průzkumu v rámci Královéhradeckého kraje vyplývá, že největší zájem je o chytré technologie v oblasti životního prostředí, konkrétně odpadového hospodářství (např. chytré popelnice) či chytré prvky ve veřejném prostoru jako lavičky, lampy, zastávky s možností nabíjení telefonu či bezdrátového připojení k internetu. Zájem je také o chytrá řešení v oblasti energetických úspor, kde se téměř čtyři pětiny respondentů zajímají především o úspory veřejného osvětlení. Více jak polovina se zajímá o obnovitelné zdroje energií. Nemalý zájem ze strany obcí v regionu je rovněž o zavádění inovací v oblasti veřejné správy (tzv. chytrý úřad), kde je patrná poptávka po chytrých mobilních či webových aplikacích, s jejichž pomocí by obce mohly zpřístupnit data pro své občany nebo turisty. Kompletní výsledky zde

V reakci na tato zjištění průběžně vyhledáváme firmy, které relevantní řešení nabízejí (dotazník zde). Na webu www.proinovace.cz současně zprostředkováváme možnost prezentace chytrých řešení.