Královéhradecký kraj v mapách

Mapový portál Chytrého regionu: Přehledné srovnání regionů kraje, aktuální statistická data a další zjištění za jednotlivé obce.

Královéhradecký kraj je zde v současných hranicích již 18 let. Za tu dobu se na jeho území mnohé změnilo. Přispívá k tomu celá řada faktorů: globálních, celostátních, ale i regionálních a místních. Stěžejní podíl na tom proto má bezesporu také aktivita místních obyvatel, podnikatelů, vzdělávacích institucí, neziskového sektoru, místní správy a politických reprezentací kraje.

Jak na tom tedy v současné době Královéhradecký kraj je? A především, jak jsou na tom jeho jednotlivé regiony? Z jakých hledisek se spíše daří větším městům a v čem vyniká venkov? Jaká jsou specifika územních periferií? To vše se dá vysledovat na základě nejrůznějších statistických dat a dalších odborných zjištění promítnutých do mapy kraje.

Náš mapový portál Vás tak seznámí s celou řadou aspektů života v Královéhradeckém kraji. Zjistíte, jak se zde vyvíjí počet a věk obyvatel, v jakém stavu je ekonomika či životní prostředí. Také zde však naleznete informace, které byste jinde v takto ucelené formě hledali jen stěží: objem čerpání dotací či různé pohledy na územní dimenzi kraje. Věříme, že Vás všechny tyto zajímavé a důležité informace podnítí k dalšímu zájmu a aktivitě.

MAPOVÝ PORTÁL CHYTRÉHO REGIONU


Mapy Chytrého regionu 

Ukázkovou mapu si můžete prohlédnout zde v okně. Kliknutím na šipky vlevo nahoře si rozbalíte legendu a poté si již můžete zvolit vrstvu, která Vás zajímá. Dále se v mapě můžete pohybovat tak, jak jste zvyklí z jiných online map.

Další mapy, více chytrých funkcí a zobrazení map na celé obrazovce naleznete na mapovém portálu Chytrého regionu.

Přejít na MAPOVÝ PORTÁL