MAS

Definice, přehled obcí v MAS, definice LEADER a praktické fungování, proč být členem, výhody