MAS

definice, přehled obcí v MAS, definice LEADER a praktické fungování, proč být členem, výhody
Tento přístup je využíván ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.

Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

LEADER je metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

MAS se řídí standardy, které představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin. Obecně, standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Na území Královéhradeckého kraje působí 15 MAS, z nichž všechny realizují Strategii CLLD. MAS aktivně spolupracují již od roku 2007 a pravidelně se setkávají mnohokrát ročně. Až na několik obcí je téměř celé území kraje pokryto působností MAS. Území pokryté MAS zasahujících do kraje je více jak 5 000 kilometrů čtverečních velké a žije v něm téměř 500 tisíc obyvatel.


Na území kraje působí Krajské sdružení MAS, které je společně s ostatními 12 krajskými sdruženími organizační jednotkou spolku NS MAS ČR a hájí zájmy MAS v našem kraji.

Zástupce místních akčních skupin v kraji je členem RSK KHK a naopak zástupci sekretariátu RSK se účastní jednání Krajské sítě MAS.
Hlavními tématy řešenými nástrojem CLLD jsou např.:
  • Obyvatelstvo a zaměstnanost
  • Podnikání a lokální ekonomika
  • Vzdělávání a sociální integrace
  • Životní prostředí a zemědělství
  • Rozvoj venkova, služeb ad.

Realizace strategií CLLD je finančně podporována ze společné zemědělské politiky (program rozvoje venkova) a evropských fondů (operační programy):
  • Integrovaný operační program
  • Operační program Zaměstnanost+
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Životní prostředí 

Webové stránky KS MAS KHK naleznete zde

 

Kontakty na jednotlivé MAS v KHK

Název Sídlo WWW
Kontaktní osoba E-mail Telefon
Hradecký venkov, o.p.s. Nechanice WEB Jana Štěpánková mas.hradeckyvenkov@gmail.com 720 988 767
MAS Brána do Českého ráje, z.s. Nová Paka
(kancelář)
WEB Alena Klacková klackova@masbcr.cz 606 618 112
MAS Královédvorsko, z. s. Dvůr Králové nad Labem WEB Lenka Křížová krizova.lenka@maskd.cz 739 243 465
MAS Broumovsko+, z. s. Broumov WEB Kristýna Jagošová mas@broumovsko.cz 734 860 332
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. Úpice WEB Jan Balcar balcar@kjh.cz 777 851 871
Místní akční skupina Krkonoše, z. s. Lánov WEB Zdeněk Hefka manazer@maskrkonose.cz 608 520 063
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s. Česká Skalice WEB Libor Mojžíš mojzis.zernov@gmail.com 603 163 561
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Dobruška WEB Jana Mervartová manager@pohodavenkova.cz 731 554 495
Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Police nad Metují WEB Pavel Rejchrt rejchrt@mas-stolovehory.cz 775 044 622
NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky WEB Martina Lorencová martina.lorencova@nadorlici.cz 733 351 657
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Sobotka WEB Luděk Láska laska.ludek@seznam.cz 602 104 700
Otevřené zahrady Jičínska z. s. Jičín WEB Kamila Kabelková otevrenezahrady@seznam.cz 602 420 396
MAS Podchlumí, z.s. Holovousy WEB Kateřina Burianová burianova@podchlumi.cz 777 854 526
Sdružení SPLAV, z.s. Skuhrov nad Bělou WEB Kateřina Holmová katerina@sdruzenisplav.cz 732 578 889
Společná CIDLINA, z.s. Nepolisy WEB Jana Bitnerová bitnerova@spolecnacidlina.cz 739 065 778