Monitoring čerpání dotací

Průběžný monitoring čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

V současné době již naplno probíhá programové období EU 2014–2020. CIRI zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj v měsíčních intervalech, monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje. Monitoring čerpání má podobu stručných zpráv s grafickým přehledem, ve kterém se zaměřujeme na celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých operačních programech v ČR a celkovou dotaci z EU na tyto projekty, čerpání a úspěšnost podaných žádostí o podporu v krajích ČR a největší převisy alokací v ukončených výzvách v jednotlivých operačních programech. Druhá část monitorovacích zpráv se obvykle zaměřuje na čerpání dotací z EU subjekty z Královéhradeckého kraje ve vybraných operačních programech, výzvách či tematických oblastech.

Monitoring čerpání je tvořen každý měsíc od začátku roku 2017, umožnuje tedy kontinuální srovnání čerpání evropských peněz v našem kraji.

Měsíční zprávy z monitoringu čerpání dotací ze strukturálních fondů EU

Prosinec 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (prosinec 2020) (1 MB)

Listopad 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (listopad 2020) (993 kB)

Říjen 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (říjen 2020) (963 kB)

Září 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (září 2020) (976 kB) 

Srpen 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (srpen 2020) (995 kB)

Červenec 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červenec 2020) (979 kB)

Červen 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červen 2020) (985 kB) 

Květen 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (květen 2020) (980 kB)

Duben 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (duben 2020) (995 kB)

Březen 2020
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (březen 2020) (981 kB) 

Leden – únor 2020
Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+.

Prosinec 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (prosinec 2019) (980 kB)

Listopad 2019
Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+.

Říjen 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (říjen 2019) (5 MB)

Září 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (září 2019) (981 kB)

Srpen 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (srpen 2019) (1014 kB)

Červenec 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červenec 2019) (1004 kB)

Červen 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červen 2019) (990 kB)

Květen 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (květen 2019) (1017 kB

Duben 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (duben 2019) (1018 kB)

Březen 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (březen 2019) (1013 kB)

Únor 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (únor 2019) (2 MB)

Leden 2019
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (leden 2019) (2 MB)

Prosinec 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (prosinec 2018) (1 MB)

Listopad 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (listopad 2018) (1 MB)

Říjen 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (říjen 2018) (1 MB)

Září 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (září 2018) (2 MB)

Srpen 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (srpen 2018) (1 MB)

Červenec 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červenec 2018) (1 MB)

Červen 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (červen 2018) (1 MB)

Květen 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (květen 2018) (2 MB)

Duben 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (duben 2018) (1 MB)

Březen 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (březen 2018) (1 MB)

Únor 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (únor 2018) (1 MB)

Leden 2018
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (leden 2018) (890 kB)

Prosinec 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (prosinec 2017) (1 MB)

Listopad 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (listopad 2017) (2 MB)

Říjen 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (říjen 2017) (2 MB)

Září 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (září 2017) (2 MB)

Červen – srpen 2017
Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+ (v datech za září již opraveno)

Květen 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (květen 2017) (1 MB)

Duben 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (duben 2017) (2 MB)

Březen 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (březen 2017) (2 MB)

Únor 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (únor 2017) (2 MB)

Leden 2017
Monitoring čerpání dotací z EU 2014-2020 (leden 2017) (2 MB)