Národní úroveň

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027 je národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje, který zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s řadou partnerů. Součástí schvalovaných akčních plánů SRR 21+ je mj. i seznam národních dotačních titulů.
Seznam národních dotačních titulů 2021-2022 (ke stažení)