Publikováno: 4. 6. 2020 14:15:00

Dotace pro obce na chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 4. června 2020 byl spuštěn příjem žádostí do dotačního programu Královéhradeckého kraje na zavádění chytrých řešení v našem kraji. Žádat můžete do 29. června letošního roku. Dotace je určena pouze na projekty realizované na území obcí do 3 000 obyvatel.
V dotačním programu lze žádat na 2 účely: Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

  • 1) Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací (20 000 Kč – 200 000 Kč)
    • Zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.
  • 2) Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu (20 000 Kč – 500 000 Kč)
    • Pořízení a implementace chytrých řešení – plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území Královéhradeckého kraje.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.