O webu

Jsme zde proto, abyste zjistili, jakým způsobem lze usnadnit život obyvatelům i návštěvníkům Vaší obce či města pomocí chytrých řešení.
K tomu slouží sekce SMART řešení, kde naleznete mnoho informací o těchto řešeních členěných do základních témat, dále konkrétní příklady dobré praxe u nás v České republice, ale i ve světě, také popisy konkrétních produktů a technologií a nakonec i seznam firem zabývajících se těmito řešeními. Pokud jste taková firma a na seznamu se nenacházíte, rádi Vás tam zařadíme. 

Jsme zde také proto, abyste se orientovali v krajských, státních a evropských dotacích pro Vaši obec.
V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační programy EU, ČR a KHK pro obce a města. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní poskytovatele.
A také jsme zde proto, abychom Vám poskytli rozhraní pro vkládání a správu Vašich projektových záměrů.
Databáze projektových záměrů slouží jako podklad k nastavení dotačních programů dle skutečných potřeb území. Cílem je identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů nejen pro efektivnější čerpání, ale i zmapovat tzv. „bílá místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi.

S výše uvedenými aktivitami souvisí činnost Regionální stálé konference, která je jedinečnou regionální platformou sdružující územní partnery (princip partnerství) a řešící konkrétní potřeby území pro další rozvoj Královéhradeckého kraje (princip územní dimenze). Základem Chytrého regionu je podpora kvalitního strategického plánování, podpořené budováním vzájemné spolupráce a sdílení informací (horizontální - v kraji, i vertikální - mezi národní a regionální úrovní) včetně podpory vzdělávání zainterovaných partnerů.Zaregistrujte se!

Proč byste se měli na těchto stránkách zaregistrovat? 

  • Budete moci zadávat a spravovat své projektové záměry pro nastavení nových dotačních programů.
  • Budete dostávat pozvánky na zajímavé workshopy, konference a další akce.
  • Budete stále v obraze ohledně vývoje na poli chytrých řešení. 
  • Budeme o sobě navzájem "vědět", propojovat poskytovatele služeb s jejich příjemci
  • Budete moci ve svém uživatelském rozhraní ukládat personalizovaný obsah, oblíbené články a oblíbená témata, v rámci nichž budete moci přijímat novinky a informace nad rámec obsažených na webu.
 Nedozvěděli jste se zde vše, co Vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat!

Pište nám na chytryregion@chytryregion.cz

nebo volejte +420 495 817 803.