Péče o památky

povinnosti u kulturních památek, drobné památky

Péči o kulturní památky řeší zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Kulturní dědictví je velmi cenné a i když to není pro obec životně důležité, měl by starosta věnovat pozornost větším i drobným památkám na jeho území, protože tvoří součást historie a jejich existence podporuje místní patriotismus.

Samostatnou oblastí je péče o zapsané kulturní památky, která se řídí zákonem a obec, pokud má takovou památku ve vlastnictví jí musí věnovat náležitou pozornost. Podrobné informace k péči o kulturní památky naleznete v brožurce Ministerstva kultury ČR.

Většina menších obcí ale pečuje především o drobné sakrální památky, pomníky apod. Pokud svěří renovaci do rukou odborných firem, je to nejlepší, ale bohužel také nákladnější řešení. Na renovace a údržbu takových památek je možné čerpat dotace z krajských i národních dotačních titulů (jejich přehled najdete v sekci Aktuální dotace). Při čerpání dotací je většinou třeba, aby byla příslušná památka v majetku žadatele, tedy obce.

Může se stát, že památka, která je na obecním pozemku není evidována v majetku obce. K jejímu zaevidování je třeba mít nějaký doklad – například zápis v kronice apod. a následně je třeba ji ocenit. Může se stát, že na obecním pozemku se nachází kaplička, pomníček nebo podobná památka, kterou nemá obec v majetku a navíc je na ní uvedeno, že byla realizována díky jmenovitému donátorovi. Pokud je dostupný kontakt na pozůstalé, je možné situaci řešit s nimi, pokud ne, je třeba na úřední desce zveřejnit na 6 měsíců oznámení o nalezené věci. Pokud se během této doby neozve majitel, může obec tuto památku zavést do svého majetku.

Bližší informace týkající se nalezených věcí z pohledu obce