SRK 2021+ Jednání pracovních skupin ke strategii

V říjnu a listopadu 2018 proběhla první jednání pracovních skupin při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Druhé kolo jednání PS probíhá v lednu a únoru 2019. Třetí kolo jednání PS se uskuteční během března a dubna 2019.


Předběžný program

  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy analytické části strategie
  • SWOT, problémy a priority – pracovní část


Harmonogram jednání 1. kola

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Doprava 26. 10. 2018 9 - 12
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost   2. 11. 2018 9 - 12
PS Životní prostředí a zemědělství   6. 11. 2018  13 - 16
PS Cestovní ruch a kultura 14. 11. 2018  9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání 15. 11. 2018 9:30 - 12:30 
PS Výzkum, inovace a podnikání 15. 11. 2018  13 - 16
PS Obce a města + PS Venkov 19. 11. 2018 13 - 16 
14. zasedání RSK KHK 13. 12. 2018 9 - 12
Výstupy jednání PS:

Harmonogram jednání 2. kola

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Cestovní ruch a kultura 15. 1. 2019 9 - 12 
PS Doprava  18. 1. 2019 9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání + PS Výzkum, inovace a podnikání 29. 1. 2019 9 - 12 
PS Kultura (nová PS)   6. 2. 2019 13 - 16
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost   7. 2. 2019 9 - 12 
PS Životní prostředí a zemědělství 11. 2. 2019 9 - 12 
PS Obce a města + PS Venkov 15. 2. 2019 9 - 12 
15. zasedání RSK KHK   6. 3. 2019 13 - 16

Plánovaný harmonogram jednání 3. kola

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Doprava  12. 3. 2019 9 - 12 
PS Cestovní ruch 19. 3. 2019 9 - 12 
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost 22. 3. 2019 9 - 12 
PS Výzkum, inovace a podnikání bude doplněno bude doplněno
PS Životní prostředí a zemědělství   4. 4. 2019 9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání    9. 4. 2019 9 - 12 
PS Obce a města + PS Venkov 16. 4. 2019 9 - 12 
PS Kultura (nová PS) bude doplněno bude doplněno
16. zasedání RSK KHK bude doplněno bude doplněno

Plánovaný harmonogram jednání Řídicí PS Chytrý region

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
1. jednání Řídicí PS Chytrý region   8. 1. 2019 9 - 12 
2. jednání Řídicí PS Chytrý region 22. 2. 2019 9 - 12 

Informace k pracovním skupinám Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.