Programové období 2021–⁠2027

Operační programy pro období 2021+

Období 2021–2027 Řídicí orgán Programový dokument
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstvo průmyslu a obchodu Stáhnout
OP Jan Amos Komenský (OP JAK) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Stáhnout
OP Zaměstnanost+ (OP Z+) Ministerstvo práce a sociálních věcí Stáhnout
OP Doprava (OP D) Ministerstvo dopravy Stáhnout
Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) Ministerstvo pro místní rozvoj Stáhnout
OP Technická pomoc (OP TP) Ministerstvo pro místní rozvoj Stáhnout
OP Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstvo životního prostředí Stáhnout
OP Rybářství Ministerstvo zemědělství Stáhnout
Společná zemědělská politika Ministerstvo zemědělství Stáhnout
Interreg V-A Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj Stáhnout
OP Azylového, migračního a integračního fondu Ministerstvo vnitra Stáhnout

 
Více informací o programovém období 2021–2027 naleznete zde

Programové období 2021–2027 a územní dimenze na národní i regionální úrovni: