Programové období 2021–⁠2027

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR i Královéhradeckého kraje je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Změny v operačních programech pro období 2021+

Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů – výhodných půjček.

Žadatelé se budou moci od roku 2021 ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

Období 2014–2020 Období 2021–2027 Řídicí orgán
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) OP Jan Amos Komenský (OP JAK) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Zaměstnanost (OP Z) OP Zaměstnanost+ (OP Z+) Ministerstvo práce a sociálních věcí
OP Doprava (OP D) OP Doprava (OP D) Ministerstvo dopravy
Integrovaný regionální operační program (IROP) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc (OP TP) OP Technická pomoc (OP TP) Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstvo životního prostředí
OP Rybářství 2014–2020 OP Rybářství Ministerstvo zemědělství
Program rozvoje venkova

bude připraven/spuštěn později

"Společná zemědělská politika"

Ministerstvo zemědělství
Interreg V-A Česká republika - Polsko Interreg V-A Česká republika - Polsko Ministerstvo pro místní rozvoj

 
Více informací o programovém období 2021–2027 naleznete zde

 
Podcasty Evropské fondy v období 2021–2027


Podívejte se, jaké změny se plánují v programovém období 2021–2027 na národní a regionální úrovni: