Projekty a dotace

Spravujeme regionální databázi projektových záměrů. Průběžně probíhá sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na programové období po roce 2020 a úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty.
Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj našeho kraje. Do databáze lze vkládat projektové záměry, u kterých jejich nositel předpokládá financování z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). 

Sběr projektových záměrů probíhá prostřednictvím on-line formuláře a uživatel si všechny své zde vložené projekty může dále upravovat či aktualizovat. V současnosti vzniká centrální systém pro vkládání, evidenci a správu projektů, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a v blízké době bude spuštěn.

Zapojte se do mapování potřeb regionu po roce 2020

 

Rozcestník dotací

V rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat.

Přejít do dotačního rozcestníku


Průběžný monitoring čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

Na základě dat z monitorovacího systému poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj zpracováváme monitoring čerpání evropských dotací, který hodnotí úspěšnost žadatelů z kraje o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a objem finančních prostředků směřujících do kraje. Monitoring čerpání byl tvořen každý měsíc od začátku roku 2017 do ledna 2021, umožnuje tedy kontinuální srovnání čerpání evropských peněz v našem kraji. V současnosti je tento přehled vytvářen čtvrtletně.

Archiv všech měsíčních monitorovacích zpráv

Interaktivní grafy čerpání na portálu Data KHK

 

Roční zprávy o naplňování Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje 2014-2020