Projekty a dotace

RSK KHK spravuje databázi projektových záměrů za Královéhradecký kraj. Průběžně probíhá sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na programové období po roce 2020 a úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty.
Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj našeho kraje. Do databáze lze vkládat projektové záměry, u kterých jejich nositel předpokládá financování z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). 

Sběr projektových záměrů probíhá prostřednictvím on-line formuláře a uživatel si všechny své zde vložené projekty může dále upravovat či aktualizovat. V současnosti vzniká centrální systém pro vkládání, evidenci a správu projektů, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a v blízké době bude spuštěn.

Zapojte se do mapování potřeb regionu po roce 2020