Regionální brownfieldová jednotka


Co dělá Regionální brownfieldová jednotka
 • mapování brownfieldů
 • nabídka ploch pro investory
 • vzdělávání a propagace problematiky brownfieldů
 • poradenství a informovanost
 • spolupráce s národní mezirezortní PS

Složení Regionální brownfieldové jednotky:
 • Agentura pro rozvoj podnikání CzechInvest
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Sekretariát Regionální stálé konference

Základní dokumenty:


Jednání Regionální brownfieldové jednotky:
 • První jednání proběhlo 2. 2. 2022
 • Druhé jednání proběhlo 9. 3. 2022