Regionální workshopy

Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá pravidelně od roku 2014 regionální workshopy, které probíhají ve včech okresech našeho kraje. Zástupci CIRI, Královéhradeckého kraje, místních akčních skupin a další hosté zde prezentují aktuální informace o dotačních zdrojích pro obce a města, např. informace o přípravě na nová programová období EU, informace o aktuálních výzvách, stavájící i plánované dotační programy kraje i postup tvorby klíčových strategických dokumentů Královéhradeckého kraje.

Každý rok se těchto setkání účastní mezi 100 a 150 účastníky, převážně starosty či dalšími zástupci obcí, kteří diskutují s přednášejícími nad projednávanými tématy. Většina účastníků tyto informační semináře uvítala a ocenila pořádávání těchto akcí v jejich regionu.

Za 7 ročníků regionálních workshopů se jejich hostování ujalo již bezmála 35 obcí Královéhradeckého kraje.
Odkaz na jednotlivé ročníky: