O Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje, pracovní skupiny a zasedání

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) byla založena v roce 2014 jako první v ČR a její zasedání se řídí statutem a jednacím řádem. RSK nemá právní subjektivitu, a proto nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje.
Cílem RSK je podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území.
Co dělá RSK KHK:
  • mapuje potřeby území a sleduje absorpční kapacitu kraje,
  • spolupracuje s významnými regionálními aktéry a partnery,
  • identifikuje podněty na poskytovatele dotací a další resorty,
  • informuje o aktuálním dění v oblasti regionální a dotační politiky.

Základní dokumenty RSK KHK:


Výroční zprávy RSK KHK:

Sekretariát RSK KHK a jeho financování

Činnost RSK KHK je financována z Operačního programu Technická pomoc.
Sekretariátem RSK KHK je regionální rozvojová a investiční agentura Centrum investic, rozvoje a inovací, která zajišťuje chod RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce včetně odborných aktivit.
Adresa a kontakt:
  • Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, Hradec Králové 500 03
  • Email: rsk@cirihk.cz
  • Telefon: 495 817 814, 775 553 933

Projekty:


 

Vzdělávací modul "RSK a územní dimenze v kraji"

Co je a jaký význam má Regionální stálá konference pro rozvoj našeho regionu? Na tyto a mnoho dalších otázek včetně možnosti zapojení do rozvoje Královéhradeckého kraje naleznete zde na webu nebo se vše naučíte interaktivní formou v Akademii Chytrého regionu.

Více v Akademii Chytrého regionu

 

Soubory ke stažení