Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) byla založena v roce 2014 jako první v ČR a její zasedání se řídí statutem a jednacím řádem. RSK nemá právní subjektivitu, a proto nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje.
Cílem RSK je podpora absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských a národních zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce v území.
Co dělá RSK KHK:
  • mapuje potřeby území a sleduje absorpční kapacitu kraje,
  • spolupracuje s významnými regionálními aktéry a partnery,
  • identifikuje podněty na poskytovatele dotací a další resorty,
  • informuje o aktuálním dění v oblasti regionální a dotační politiky.

Základní dokumenty RSK KHK:

  • Seznam členů Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
  • Statut Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
  • Jednací řád Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

Výroční zprávy RSK KHK:

Sekretariát RSK KHK a jeho financování

Činnost RSK KHK je financována z Operačního programu Technická pomoc. Z projektu jsou dle podmínek výzvy hrazeny náklady na pořádání konferencí, regionálních setkání, workshopů a seminářů, tvorba a tisk publikací a osobní náklady na tým sekretariátu.
Sekretariátem RSK KHK je regionální rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje a inovací, která zajišťuje chod RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce a veškeré odborné aktivity.
Adresa a kontakt:
  • Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, Hradec Králové 500 03
  • Email: rsk@cirihk.cz
Kontakt na jednotlivé pracovníky Sekretariátu RSK KHK
Ing. Ladislav Mlejnek mlejnek@cirihk.cz, 495 817 814, 775 553 933
Mgr. Tomáš Merta merta@cirihk.cz, 495 817 852, 725 460 947
Ing. Kateřina Kopecká kopecka@cirihk.cz, 495 817 816, 720 403 783
Mgr. Pavel Doležal dolezal@cirihk.cz, 495 817 853, 606 087 472
Mgr. Jana Hanušová hanusova@cirihk.cz, 495 817 840, 775 553 929
Mgr. Adéla Paprskárová paprskarova@cirihk.cz, 495 817 859, 725 366 673
Jana Prausová prausova@cirihk.cz, 495 817 815, 702 291 742

Projekty:

Soubory ke stažení