Seminář Energeticky úsporná opatření

Seminář/workshop se konal v úterý 17. září 2019 od 9:30 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v Sále zastupitelstva. Seminář, jehož organizátorem bylo Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Královéhradeckým krajem, byl financován z programu EFEKT 2019.Seminář poukázal na legislativní aspekty, přinesl ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Seminář, který byl zaměřen rovněž na osvětu, propagaci a definici konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích, byl určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata semináře:
– Energetika v Chytrém regionu a energetický management Královéhradeckého kraje
– Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
– Podpora udržitelné energetiky
– Energetická management – Od plánu k úsporám
– Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
– Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR
– Aktuální vývoj evropské energetiky
– Projekt zdravá škola

Na semináři vystoupili odborníci z Národního centra energetických úspor, Centra investic, rozvoje a inovací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, ČEZu, PKV, TÜV Nord, DS EnergyConsulting, COGEN Czech a České rady pro šetrné budovy.

Seminář Energeticky úsporná opatření
Termín: 17. 9. 2019
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: Viktor Jaroš (Národní centrum energetických úspor)
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení


Prezentace ze semináře: