Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje

Strategie investičních příležitostí je strategický dokument pro rozvoj investic v KHK. Vzniká za účelem naplnění potřeby koordinace investičních aktivit v kraji, z důvodu současné absence koncepčního přístupu pro přilákání investorů do lokalit mimo nejvýznamnější průmyslové zóny a hlavní střediska regionu.
  • březen – srpen 2019 (tvorba dokumentu - analýza, průzkum, strategie)
  • zapojení pracovních skupin RSK: RVVI, Zaměstnanost, Doprava, Města, Venkov,...
  • 24. 9. 2019 – představení prvního návrhu SIP na RVVI (prezentace ke stažení níže)
  • Dokument projednán na RSK KHK, schválení v rámci SRK zastupitelstvem KHK

Aktuální verze dokumentu (k 29. 10. 2019) ke stažení níže.