Smart inkubátor pro obce, města, region

inspirace, vzdělávání, poradenství, inkubace, podpora

Cílem inkubátoru chytrých řešení je iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, zavádění chytrých řešení veřejnou správou a podpora firem ve vývoji chytrých řešení a technologií. Inkubátor bude určený především pro obce Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj a jím založené nebo spravované organizace, další subjekty veřejné správy.

Inkubátor chytrých řešení bude primárně zaměřen na rozvoj nových technologií a chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje. V rámci inkubátoru by měly obce získat návrh koncepce Smart na míru konkrétním potřebám jejich obce v ideálním propojení se strategickými a rozvojovými dokumenty. Výstupem by měl být zpracovaný komplexní návrh pro vybrané sektorové oblasti chytrých měst (např. energetika, životní prostředí…). V rámci přípravy SI budou nastaveny veškeré procesy a služby inkubátoru, které budou vycházet z analýzy potřeb a koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region. Součástí přípravy SI bude i návrh dotačního programu pro obce na realizaci konkrétních chytrých řešení (smart vouchery) ve spolupráci s firmami.

4 dílčí části tvořící systém inkubace chytrých řešení:

 1. Inspirace
  • Příklady dobré praxe na webu chytryregion.cz
  • Příklady dobré praxe na workshopech
  • Exkurze za chytrými řešeními
 2. Vzdělávání
  • Akademie Chytrého regionu
  • Tematické workshopy a konference
 3. Poradenství
  • Vytvoření sítě expertů Chytrého regionu, kteří by byli schopni poskytovat odborné poradenství obcím při zavádění chytrých řešení - nutné navázat na SMACC KHK II, aktivity NS MAS a SMO ČR (na základě šetření SMO ČR, analýz KS MAS navázat vlastní šetření pro vytipování vhodných oblastí, pro které bude třeba zajistit experty)
 4. Inkubace
  • Zjištění témat od obcí/kraje/organizací veřejné správy, na jaké oblasti by se měla inkubace zaměřit
  • Soutěž o návrh nejlepšího řešení na dané téma / pořádání hackatonů na dané téma na základě open dat kraje (obce, organizace)
  • Vítězové soutěže / hackatonu by dostali od kraje voucher na rozvoj řešení + couching prostřednictvím placeného lektora (PLATINN)
  • V případě řešení pro obec by mohla obec čerpat z dotačního programu
 5. Podpora
  • Dotační program pro obce na zpracování smart strategií a na realizaci chytrých řešení (Smart vouchery)