Smart inkubátor pro obce, města, region

inspirace, vzdělávání, poradenství, inkubace, podpora

Cílem inkubátoru chytrých řešení je iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, zavádění chytrých řešení veřejnou správou a podpora firem ve vývoji chytrých řešení a technologií. Inkubátor bude určený především pro obce Královéhradeckého kraje, Královéhradecký kraj a jím založené nebo spravované organizace a další subjekty veřejné správy.

Inkubátor chytrých řešení bude primárně zaměřen na rozvoj nových technologií a chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje. V rámci inkubátoru budou moci obce získat návrh koncepce Smart na míru konkrétním potřebám jejich obce v ideálním propojení se strategickými a rozvojovými dokumenty. Výstupem bude zpracovaný komplexní návrh pro vybrané sektorové oblasti chytrých měst (např. energetika, životní prostředí…). Součástí inkubátoru je i dotační titul Královéhradeckého kraje pro obce zacílený na realizaci konkrétních chytrých řešení (smart vouchery) ve spolupráci s firmami.

4 dílčí části tvořící systém inkubace chytrých řešení:

 1. Inspirace
  • Příklady dobré praxe na webu chytryregion.cz
  • Příklady dobré praxe na workshopech
  • Exkurze za chytrými řešeními
 2. Vzdělávání
  • Akademie Chytrého regionu
  • Tematické workshopy a konference
 3. Poradenství
  • Vytvoření sítě expertů Chytrého regionu, kteří by byli schopni poskytovat odborné poradenství obcím při zavádění chytrých řešení. Možnými tématy jsou:
   • Komunitní energetika
   • Green deal – zelená a modrá infrastruktura, bezuhlíková Evropa, cirkulární ekonomika, aplikace nových enviromentálních témat v projektových žádostech
   • Společensky odpovědné veřejné zadávání
   • Dostupné bydlení
   • Brownfieldy a využití drobných nevyužívaných ploch a budov
   • Vysokorychlostní internet a sítě
    Komunitní péče o venkovské prostředí a nápadité využití veřejných prostranství
 4. Inkubace
  • Soutěž o návrh nejlepšího řešení na dané téma
  • Pořádání hackatonů na dané téma na základě open dat kraje (obce, organizace)
  • Vítězové soutěže / hackatonu možnost odměny formou voucheru na rozvoj řešení
 5. Podpora
  • Dotační program pro obce na zpracování smart strategií a na realizaci chytrých řešení