Obec v širším kontextu – spolupráce

aneb nejsi na to sám
Zvláště u obcí I. typu je spolupráce velmi výhodná v mnoha oblastech, ať už se jedná o dosahovaní společných cílů při vyjednávání s dalšími institucemi, získávání financí na větší projekty i běžném provozu obce. Spolupracovat lze více způsoby ať už v režimu zákona o obcích či mimo něj. V této kapitole najdete informace k možnostem spolupráce i zapojení do zastřešujících projektů.