Spolupráce v regionu

Poradenství a metodická pomoc v oblasti strategického plánování a regionálního rozvoje

  • Konzultační činnost – rozvoj obcí a regionů, strategické plánování, metodická podpora, zapojování veřejnosti,…
  • Analytické a koncepční práce – zpracování strategických dokumentů, analýz a studií, průzkumy a šetření,…
  • Dotační poradenství – vyhledávání vhodného zdroje financování projektových záměrů, aktuální výzvy na dotace,…
  • Sdílení dobré praxe a SMART – prezentace úspěšných projektů, podpora absorpční kapacity regionu, exkurze,….
  • Vzdělávání a informovanost – přenos informací mezi národní a regionální úrovní, workshopy a konference,…
  • Spolupráce v regionu – iniciace nových témat, spolupráce s regionálními platformami, výměna zkušeností,…