SRK 2021+ Analytická část

Níže si můžete stáhnout analytickou část strategie a to Profil kraje, Problémovou analýzu a SWOT analýzu.

Připomínkování Profilu a Problémové analýzy skončilo 8. října 2018, připomínkování SWOT analýzy skončilo 26. listopadu 2018.

Aktuální verze dokumentů po zapracování připomínek (k 5. 12. 2018):


S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Kateřinu Pourovou (pourova@cirihk.cz) nebo Ing. Ladislava Mlejnka (mlejnek@cirihk.cz).