Veřejné zakázky

stručný popis, příručka, vzor směrnice

Řídí se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Noční můrou většiny starostů jsou veřejné zakázky. Související povinnosti je možné značně zjednodušit, pokud si obec vytvoří vlastní směrnici, týkající se především zadávání zakázek malého rozsahu. Na administrativní zpracován větší zakázky pak většinou malé obce využívají Centra společných služeb nebo externí společnost.

Zákon rozlišuje tyto druhy veřejných zakázek:

  • Na dodávky a služby
  • Na stavební práce


Podle očekáváné hodnoty plnění pak na:

  • Veřejné zakázky malého rozsahu –⁠ VZMR (do 2 mil. bez DPH na dodávky a služby, do 6 mil. na stavební práce)
  • Podlimitní veřejné zakázky
  • Nadlimitní veřejné zakázky


Finanční limity pro podlimitní a nadlimitní zakázky jsou určeny v nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo vnitra zpracovalo přehlednou příručku pro zastupitele obcí, kde najdete komplexní informace o veřejných zakázkách.