Chcete se dozvědět, co vše tvoří náš Chytrý region?


   • Pro studium Akademie Chytrého regionu je nutné se registrovat. Více se dozvíte pod tímto textem v boxu registrace. 
   • Po registraci budete moci vstoupit do e-learningového portálu --- vstup pod boxem registrace a u jednotlivých modulů---
   • Nabídka kurzů a podrobnosti o jejich studiu se dozvíte pod boxem registrace.

 VSTUP DO E-LEARNINGU  →


Jaké vzdělávací moduly pro vás máme připravené?

KOTVASeznamte se s RSK

Co je to Regionální stálá konference? A jaký má význam pro rozvoj našeho regionu? Na tyto a mnoho dalších otázek včetně možnosti zapojení do rozvoje Královéhradeckého kraje  naleznete odpovědi v sekci RSK nebo se vše naučíte interaktivní formou v Akademii Chytrého regionu. 
Tento modul je formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 2 x 45 minut + samostudium dopučených zdrojů
Stručné seznámení s kurzem, jeho osnovu a studijní předpoklady naleznete ZDE.

Kurz bude otevřen v březnu 2021

KOTVALokální ekonomika

Agentura CzechInvest připravila vzdělávací modul věnovaný rozvoji lokální ekonomiky. Její význam v současné době světové pandemie a jejích dopadů stále více roste. Rozvoj lokální ekonomiky představuje šetrné hospodaření s obnovitelnými zdroji a zkoumání kapacit regionu, ve kterém žijeme. Je to péče o ekonomický potenciál, který si dokážeme vytvořit vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým způsobem, aby byl využíván v dané lokalitě ku prospěchu jejích obyvatel.
Tento modul bude probíhat formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: Vzdělávací projekt má podobu e-learnigového kurzu s pěti 2,5 h. bloky, ke kterým bude možné se opakovaně vracet.
Podrobnosti o obsahu kurzu a předpoklady ke studiu jsou k dispozici ZDE.
Kapacita kurzu omezena.
Více v Online akademii pro starosty.

Kurz bude otevřen v březnu 2021

KOTVASociální podnikání

Na poli sociálního podnikání vzděláváme jak úplné nováčky - Kurz Úvod do sociálního podnikání, tak i již pokročilé, kteří mají o principech sociálního podnikání povědomí a chtěli by se něco dozvědět o Základech integračního sociálního podnikání.
Více o tom, co děláme na poli sociálního podnikání najdete ZDE.
Oba moduly budou probíhat formou e-learnigového kurzu. V případě zlepšení epidemiologické situace bude v dalších bězích zařazena také exkurze.
Časová náročnost kurzu Úvod do sociálního podnikání: 4 x 15 minut (možnost se ke kurzu vracet). Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.
Časová náročnost kurzu Základy integračního sociálního podnikání: 4 x 30 minut (možnost se ke kurzu vracet). Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Kurz bude otevřen v březnu 2021 

KOTVAKoncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Královéhradecký kraj jde na rozvoj chytře – pomocí strategického dokumetnu v oblasti smart city / smart region. Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v našem kraji. Koncepci Chytrého regionu a vše o její implementaci na území kraje naleznete ZDE.
Tento modul bude probíhat formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 4 x 1h (možnost se ke kurzu vracet) 
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Kurz bude otevřen v březnu 2021

KOTVAChytrá demografická prognóza

Zajímá Vás, k čemu mohou sloužit závěry z demografické prognózy? Využít je můžete pro plánování a řízení rozvoje obce/města/regionu v různých segmentech společnosti - například pro odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.). Podívejte se na demografickou prognózu KHK do roku 2050.
Tento modul bude probíhat prezenčně a online kurzem..
Časová náročnost: 
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.
Kurz předostně určen pro zástupce ORP v Královéhradeckém kraji.

Kurz bude otevřen v květnu 2021

KOTVAChytřejší práce s regionálními daty

Doba datová – současný svět produkuje obrovské množství dat každý den a okamžik. Klíčové je umět tato data využít ve svůj prospěch, umět z nich vytěžit co nejvíce. Kurz Vás naučí vyhledávat a zpracovávat volně dostupná data a jak je následně využít pro tvorbu vlastních analýz, aplikací, mapových portálů či strategických dokumentů. Inspirujte se portálem Regionální rozvoj KHK v datech a mapách.
Tento modul bude probíhat formou e-learnigového kurzu.
Časová náročnost: 
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu se dozvíte ZDE.

Kurz v přípravě

KOTVAKrajské dotační tituly

Peníze hýbou světem! Silnice a cyklostezky se samy neopraví, sportoviště nepostaví, hasičská technika sama nepřiletí. Královéhradecký kraj podporuje svůj region řadou dotačních titulů, naleznete je na dotačním portálu, nebo využijte našeho e-lerningového průvodce v Akademii Chytrého regionu.
Časová náročnost: bude upřesněno
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu bude doplněno.

Kurz v přípravě

KOTVAKoncepční dokumenty našeho kraje

Královéhradecký kraj nepodporuje rozvoj regionu nahodile, řídí se koncepčními dokumenty, které zajišťují, aby si zaváděné aktivity neodporovaly, ale působily synergicky. Klíčovým dokumentem pro rozvoj kraje je Strategie rozvoje KHK na období 2021+, pod kterou spadají další tematické dokumenty, které napomáhají rozvíjet kraj v různých oblastech života. 
Časová náročnost: bude upřesněno
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu budou doplněny.

Kurz v přípravě

KOTVAEnergetický management kraje

Jeho cílem je systematicky řídit spotřebu energie ve všech organizacích zahrnutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat energetickou náročnost plným využíváním potenciálu energetických úspor. Více se dozvíte ZDE.
Časová náročnost: bude upřesněno
Stručné seznámení s kurzem, jeho obsah a předpoklady ke studiu budou doplněny.

Kurz v přípravě

Navštivte také inovační sekci naší akademie, kde se dozvíte, jaké další moduly pro Vás máme připravené.
 • Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací portál, zaměřený na oblast chytrých řešení a inovací s důrazem na specifičnost Královéhradeckého kraje.
 • Akademii Chytrého regionu využijí jak zástupci veřejné správy, firem, ale i široká veřejnost. Navazujeme na již probíhající vzdělávání jak na úrovni kraje tak mimo jeho hranice.
 • Akademie Chytrého regionu tvoří komplexní systém. On-line vzdělávání šetří váš čas. Odborníci na dané téma vás provedou prezenčními kurzy. Na exkurzích vše zažijete v praxi.