Chcete se dozvědět, co vše tvoří náš Chytrý region?


Co vše by Vás mohlo v oblasti chytrých řešení a inovací zajímat?

Regionální stálá konference

Co je to Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje? K čemu Vám může být nápomocná? Z jakých subjektů se skládá? Jak napomáhá rozvoji našeho kraje? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpovědi v sekci O RSK nebo se vše naučíte interaktivní formou v Akademii Chytrého regionu. 

Vstup do e-learningu

Koncepční dokumenty Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj nepodporuje rozvoj regionu nahodile, řídí se koncepčními dokumenty, které zajišťují, aby si zaváděné aktivity neodporovaly, ale působily synergicky. Klíčovým dokumentem pro rozvoj kraje je Strategie rozvoje KHK na období 2021+, pod kterou spadají další tematické dokumenty, které napomáhají rozvíjet kraj v různých oblastech života. 

Vstup do e-learningu

Krajské dotační tituly

Peníze hýbou světem! Silnice a cyklostezky se samy neopraví, sportoviště nepostaví, hasičská technika sama nepřiletí. Královéhradecký kraj podporuje svůj region řadou dotačních titulů, naleznete je na dotačním portálu, nebo využijte našeho e-lerningového průvodce v Akademii Chytrého regionu.

Modul v přípravě

Koncepce Chytrého regionu

Královéhradecký kraj jde na rozvoj chytře - pomocí strategického dokumetnu v oblasti smart city / smart region. Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v našem kraji. Koncepci Chytrého regionu a vše o její implementaci na území kraje naleznete ZDE.

Vstup do e-learningu

Chytřejší práce s regionálními daty

Doba datová - současný svět produkuje obrovské množství dat každý den, okamžik. Klíčové je umět tato data využít ve svůj prospěch, umět z nich vytěžit co nejvíce. Kurz Vás naučí vyhledávat, zpracovávat open data, jak je následně využít pro tvorbu vlastních analýz, aplikací, mapových portálů či strategických dokumentů. Inspirujte se portálem Regionální rozvoj KHK v datech a mapách.

Modul v přípravě

Chytrá demografická prognóza

Zajímá Vás, k čemu mohou sloužit závěry z demografické prognózy? Využít je můžete pro plánování a řízení rozvoje obce/města/regionu v různých segmentech společnosti - například pro odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.). Podívejte se na demografickou prognózu KHK do roku 2050.

Modul v přípravě

Základy sociáního podnikání

Zajímá Vás, jak nastartovat sociální podnik? Vše potřebné naleznete v poutavém e-learningovém prostředí. Ve zkratce se dozvíte principy sociálního podnikání, naučíte se, jak správně nastavit obchodní procesy, jak zvládnout oblast právní a daňovou, které jsou v sociálním podnikání specifické, jak funguje integrační personalistika. Více o sociálním podnikání najdete na stránce ZDE.

Vstup do e-learningu

Lokální ekonomika

"Lokální ekonomika představuje šetrné hospodaření s obnovitelnými zdroji a zkoumání kapacit regionu, ve kterém žijeme. Znamená péči o ekomomický potenciál, který si dokážeme vytvořit vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým způsobem, aby byl využíván v dané lokalitě ku prospěchu jejích obyvatel." Vzdělávací modul věnovaný lokální ekonomice je pod taktovkou agentury CzechInvest.

Vstup do e-learningu

Energetický management kraje

Jeho cílem je systematicky řídit spotřebu energie ve všech organizacích zahrnutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat energetickou náročnost plným využíváním potenciálu energetických úspor. Více se dozvíte ZDE.

Modul v přípravě

  • Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací portál, zaměřený na oblast chytrých řešení a inovací s důrazem na specifičnost Královéhradeckého kraje.
  • Akademii Chytrého regionu využijí jak zástupci veřejné správy, firem, ale i široká veřejnost. Navazujeme na již probíhající vzdělávání jak na úrovni kraje tak mimo jeho hranice.
  • Akademie Chytrého regionu tvoří komplexní systém. On-line vzdělávání šetří váš čas. Odborníci na dané téma vás provedou prezenčními kurzy. Na exkurzích vše zažijete v praxi.