Workshop Investice do veřejné infrastruktury

Jak financovat veřejnou infrastrukturu? Jaké jsou možnosti financování prostřednictvím Národní rozvojové banky? Jaké jsou možnosti poradenství?
Na tyto otázky odpovídali odborníci v průběhu semináře na téma Investice do veřejné infrastruktury, který se konal v úterý 14. června na Krajském úřadu v Hradci Králové a zúčastnilo se jej téměř 50 osob.

Akce byla rozdělena do 6 bloků. Ke každému z nich je přiložen krátký popis a prezentace. Později bude k dispozici i videozáznam z celé akce.


1. Financování veřejné infrastruktury – prezentace ke stažení 

Daniel Ryšávka, senior manažer rozvoje obchodu NRB, mimo jiné představil, jak financovat veřejnou infrastrukturu návratnou formou podpory včetně spolufinancování dotací a zapojení soukromého sektoru.


2. Možnosti poradenství pro veřejný sektor – prezentace ke stažení

Co může NRB v oblasti poradenství u infrastrukturních projektů nabídnout, vysvětlil Jan Ornst, senior manažer rozvoje obchodu NRB.


3. Služby CzechInvestu v oblasti podpory investičních projektů municipalit – prezentace ke stažení 

Agentura CzechInvest svými aktivitami podporuje rozvoj regionálního investičního a podnikatelského prostředí. V oblasti přípravy a realizace investičních projektů poskytuje municipalitám zejména konzultace k možnostem financování (dotační i nedotační nástroje vč. PPP projektů), poradenství při přípravě strategických dokumentů, při budování průmyslových zón a další podnikatelské infrastruktury – to byla témata přednášky Martiny Valentové, projektové manažerky podnikatelské lokalizace.


4. Jak zvýšit odolnost našich měst vůči dopadům změny klimatu – prezentace ke stažení 

Změnu klimatu začínáme pociťovat už i v Česku. Její dopady působí škody na majetku a činí naše města a obyvatele snadněji zranitelnými. Přitom každá vaše investice může být příležitostí, jak zvýšit odolnost města a jak jej udělat příjemnější pro život za každého počasí. Rady a příklady z praxe ukázal Martin Ander, vedoucí programu Adapterra, Nadace Partnerství.


5. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru – Domovy pro seniory – prezentace ke stažení 

Jak může vypadat spolupráce soukromého a veřejného sektoru nastínila Tereza Franková, zástupkyně společnosti Senlife, která buduje domovy pro seniory z historických budov. Součástí prezentace bylo např., jak se dá změnit nádherná historická budova v samém srdci města Mělník na zařízení pro seniory a jaké jsou další zajímavé projekty této společnosti. Součástí případové studie bylo i ukázání specifik a výhod spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně výhod pro jednotlivé obce. Nechyběly ani zajímavé postřehy z praxe.  


6. Možnosti využití finančních nástrojů v národních dotačních titulech MMR – prezentace ke stažení 

Příspěvek Miroslava Daňka, zástupce MMR ČR, byl zaměřen na téma budoucí podoby národních dotačních titulů MMR, které s očekávaným poklesem alokace dotačních zdrojů Evropské unie budou stále významnější. Ročně se jedná o jednotky miliard korun. Jak je využít co nejefektivněji? Na jaká témata? Jak lze do podpůrných programů MMR zapojit využití finančních nástrojů? Jsou na využívání finančních nástrojů kraje a obce připraveny? To jsou jen některé otázky, na něž byly v prezentaci a v následné diskuzi hledány odpovědi.

Soubory ke stažení